Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen en een beperking

Mensen met een beperking kunnen te maken krijgen met psychiatrische problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om klachten op het gebied van stemming, prikkelbaarheid, impulscontrole, slaapproblemen of moeite met sociale interactie. Een psychiatrische diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen bij mensen met een beperking. We zoeken met handelingsgerichte diagnostiek naar eventuele oorzaken en oplossingen voor (gedrags-) problemen.

Gevolgen van psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een huishouden te organiseren, dag-en nacht ritme aan te houden, werk te vinden of een opleiding te volgen.

Soms is er een DSM IV of DSM 5-classificatie bekend. DSM is een internationaal gebruikt classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Het systeem biedt een geclusterde beschrijving van alle stoornissen op basis van symptomen. Wanneer deze classificatie bekend is dan kan er sprake zijn van een dubbele diagnose.

Dubbele diagnose

Philadelphia biedt ook ondersteuning aan mensen met een dubbele diagnose. Bijvoorbeeld mensen met autisme, depressie, posttraumatische-stressstoornis (PTSS), psychoses, schizofrenie of dementie. Onze ondersteuning kan bestaan uit ambulante begeleiding of woonbegeleiding op één van onze locaties.

Ondersteuning op maat

Het Expertisecentrum van Philadelphia heeft gedragsdeskundigen en paramedici gespecialiseerd in verstandelijke beperking en bijkomende problematiek om onze teams door het hele land inhoudelijk te ondersteunen. Ook bieden we kortdurende (mediërende-) behandeling aan de mensen die wij ondersteunen. Waar mogelijk werken we samen met andere zorgverleners zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

Hulp of ondersteuning nodig?

Of wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen?