Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Arbeidsparticipatie

Dagbesteding als arbeidsparticipatie

Wij kijken samen met de mensen die wij ondersteunen naar wensen en mogelijkheden. Zo zoeken wij een dagbestedingsplek die helpt om talenten te benutten en ontwikkelen.

Er zijn misschien wel kandidaten die in jouw bedrijf tot hun recht zullen komen. Zij kunnen dan één of meerdere dagdelen per week werkzaam zijn in jouw bedrijf. Ze gaan aan de slag met taken die geen productiedruk kennen. Het is belangrijk dat ze in een veilige en stimulerende omgeving aan de slag kunnen, zodat ze zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

De kandidaat komt niet op de loonlijst van jouw bedrijf, maar behoudt zijn of haar eigen uitkering. Philadelphia ondersteunt op afspraak de begeleiding. Hoewel dagbesteding wel een vorm van arbeidsparticipatie is voldoet het niet aan de Social Return-voorwaarden van de overheid.

Wel aan Social Return-voorwaarden voldoen?

Kandidaten die een leerwerktaject volgen tellen mee voor het arbeidsquotum en voldoen aan de Social Return-voorwaarden van de overheid.

Met welke regels en wetten krijg ik te maken als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie wil laten werken?

De regels en wetten die van toepassing zijn verschillen per situatie. Het kan gaan om de: Participatiewet, banenafspraak, quotumwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jobcoaches van Philadelphia hebben kennis en inzicht van al deze regelingen en voorzien je graag van de informatie die voor jouw situatie van toepassing is.

Wat moet ik me voorstellen bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

De term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gebruikt voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum loon te verdienen. Er zijn verschillende doelgroepen waarop dit van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Als je wilt gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan maakt Philadelphia eerst samen met jou een medewerkers- en een bedrijfsprofiel. Deze profielen vormen de basis voor het aannemen van juist díe mensen die bij jouw organisatie passen.

Wat zijn de verplichtingen vanuit de overheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de gevolgen als ik daar niet aan voldoe?

In totaal moeten tot 2026: 100.000 extra werknemers aan de slag binnen het bedrijfsleven en 25.000 extra werknemers bij de overheid. Wanneer werkgevers er niet in slagen legt de overheid een boete (quotum toeslag) op. Deze kan oplopen tot € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar, voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Welke partijen spelen een rol in het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Philadelphia werkt in opdracht van het UWV of van gemeenten. Naast het UWV en de gemeente krijg je te maken met de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat collega-bedrijven of instellingen zijn betrokken.