Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onze kwaliteit

Philadelphia levert kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij ons altijd voorop. We gebruiken wetenschappelijke en beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën. Dat begint meteen al bij de eerste kennismaking als we bekijken hoe we iemand het beste kunnen helpen.

Goede zorg- en dienstverlening draait voor ons om bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen die wij ondersteunen. Centraal hierbij staan de eigen regie en ‘het beste uit elkaar’. Wij gaan een betekenisvolle verbinding aan met iedereen die van ons zorg- of ondersteuning ontvangt. Wij werken regelarm en zorgen dat onze interne processen en bedrijfsvoering op orde zijn.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Als lid van de brancheorganisatie VGN werken we actief mee aan het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitskader is vormgegeven door zorgaanbieders, samen met cliëntenorganisaties (Ieder(in), LSR), beroepsorganisaties (NVAG, V&VN, NIP, NVO), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland (ZiN) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Onze deelname aan het Kwaliteitskader houdt in dat we voortdurend en gestructureerd werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening door:

  • voor iedereen die bij ons in zorg is een actuele Afsprakenkaart te hebben met aandachtspunten rond veiligheid en gezondheid;
  • iedereen die van ons zorg of ondersteuning ontvangt en ook verwanten uit te nodigen om ervaringen met ons te delen middels de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’;
  • onze begeleiders te laten reflecteren op onze kwaliteit: wat gaat goed en wat kan beter?
  • jaarlijks verantwoording af te leggen over ons kwaliteitsbeleid met een kwaliteitsrapport;
  • onafhankelijke, externe deskundigen ons kwaliteitsrapport te laten beoordelen.

Daarnaast is het kwaliteitssysteem van cluster Werk & Begeleiding gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. De toeleiding van cliënten naar werk voldoet aan de normen van het Blik op Werk Keurmerk.

Meer lezen over onze kwaliteit?