Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Advies

Advies van ervaringsdeskundigen en deskundigen

We kijken altijd naar wat slimmer of beter kan binnen Philadelphia. Om dat te kunnen doen is het van belang om de juiste gesprekken met de juiste mensen te voeren. We vragen mensen die van ons zorg of ondersteuning krijgen, hun verwanten en hun begeleiders om mee te denken. Daarnaast vragen we onafhankelijke deskundigen om advies over de koers van Philadelphia.

Adviesraad ethiek van de mensgerichte technologie

Technologische ontwikkelingen bieden Philadelphia volop kansen, maar ze brengen ook ethische dilemma’s met zich mee. Daarom willen we de ethische aspecten in kaart brengen zodat we hier als organisatie op de juiste manier mee om kunnen gaan. We bekijken hoe nieuwe technologieën in de dagelijkse praktijk worden toegepast en richten een adviesraad op die zich bezighoudt met allerlei vraagstukken omtrent dit onderwerp.

Leden van de Adviesraad zijn:

Prof. dr. J. (Jeannette) Pols is hoogleraar bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. D.P. (Dorothea) Touwen is associate professor bij sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg​ van het Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. A. (Alistair) Niemeijer is universitair docent zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek

Medezeggenschap voor iedereen

We vinden het belangrijk dat iedereen die met onze zorg of ondersteuning te maken heeft medezeggenschap heeft over wat er gebeurt. Daarom hebben we verschillende raden waar mensen die dat willen kunnen samenkomen om mee te praten en denken:

  • cliëntenraad voor mensen die wij ondersteunen;
  • familieraad voor verwanten van de mensen die wij ondersteunen;
  • ondernemingsraad voor onze medewerkers.