Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Clientenraad

Medezeggenschap bij Philadelphia

Onze missie om jou te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven maken wij waar door constant naar jou te luisteren. We blijven graag met jou in contact en willen ook horen wat jouw familie belangrijk vindt. Daarom betrekken we jou en je familie bij ons beleid. Dat noemen we medezeggenschap. Dat kan om landelijke keuzes gaan en ook om wat er bij jou op locatie gebeurt. Zo testen we steeds weer of wij wel met de juiste dingen bezig zijn.

Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap overal goed geregeld is, heeft Philadelphia een medezeggenschapkader. Dit kader is gebaseerd op de visie van Philadelphia en de Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen (Wmcz2018). Het vormt een basis en houvast. Maar nog belangrijker is dat medezeggenschap zichtbaar en voelbaar is in de dagelijkse praktijk. Zo werken we er samen aan om het elke dag weer een beetje beter te doen.

Wat is medezeggenschap?

Bij medezeggenschap worden gemeenschappelijke belangen behartigd. Dit kan op landelijk niveau zijn en ook op de locaties. In de huiskamer van de groep van mensen waarmee je samenleeft. Of op de dagbesteding waar je met anderen samenwerkt. Philadelphia ondersteunt veel verschillende mensen. Niet iedereen kan zelf vertellen wat voor hem of haar belangrijk is. Daarom hebben we naast cliëntenraden ook familieraden. Op lokaal, regionaal/cluster en landelijk niveau.

Huiskamer- of werkoverleg

In het huiskameroverleg praat je met jouw medebewoners over de gemeenschappelijke belangen op jouw locatie. Elke woonlocatie van Philadelphia heeft een huiskameroverleg. Ook locaties waar intensieve begeleiding en verzorging wordt verleend. Dagbestedingslocaties kennen een werkoverleg.

Lokale cliëntenraad

Een lokale cliëntenraad behartigt de belangen van een aantal locaties die onder de verantwoordelijkheid van één locatiemanager van Philadelphia vallen. Als jij in de cliëntenraad zit, dan bescherm je de belangen namens de locatie waar jij woont. Op elke locatie waar mensen wonen die wij ondersteunen kunnen lokale cliëntenraden, en/of familieraden worden opgericht.

Het cluster Jeugd, Werk & Ontwikkeling kent geen woonlocaties. Daar is gekozen voor een cliëntenraad per regio waarin lokale belangen behartigd worden.

Regionale cliëntenraad en cluster cliëntenraad

In de regionale en cluster cliëntenraad behartigen cliënten de gemeenschappelijke belangen in de regio of het cluster. Philadelphia is intern opgedeeld in drie clusters: Zorg en Wonen, Intensieve Zorg en Jeugd Werk & Ontwikkeling. Jeugd Werk & Ontwikkeling heeft regionale cluster-cliëntenraden en een landelijke cluster-cliëntenraad. Elke regio van het cluster Zorg en Wonen kent een eigen regionale cliëntenraad. Intensieve Zorg heeft geen cliëntenraad, wel een familieraad.

De Landelijke Cliëntenraad

De Landelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Philadelphia. Alle verschillende vormen van ondersteuning en daarmee alle clusters zijn vertegenwoordigd in Landelijke Cliëntenraad. De LCR heeft officieel advies- en instemmingsrecht over verschillende onderwerpen. Daarom praten de leden van de Landelijke Cliëntenraad regelmatig met de raad van bestuur over belangrijke thema’s.

Wil je meer weten? Mail naar info@philadelphia.nl.

Medezeggenschap voor verwanten

Ook de mensen in jouw omgeving kunnen meepraten over wat er bij Philadelphia gebeurt. Daarvoor hebben we verschillende familieraden.

Lees verder over de familieraad