Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Familieraad

Medezeggenschap bij Philadelphia

Onze missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven maken wij waar door constant te luisteren. We zijn niet alleen in contact en verbinding met de mensen die wij ondersteunen maar ook met jou als verwant. Door jullie constant te betrekken bij ons beleid, zowel landelijk als lokaal, blijven we toetsen of we met de juiste dingen bezig zijn.

Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap overal goed geregeld is, heeft Philadelphia een medezeggenschapkader. Dit kader is gebaseerd op de visie van Philadelphia en de Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen (Wmcz2018). Het vormt een basis en houvast. Maar nog belangrijker is dat medezeggenschap zichtbaar en voelbaar is in de dagelijkse praktijk. Zo werken we er samen aan om het elke dag weer een beetje beter te doen.

Wat is medezeggenschap?

Bij medezeggenschap worden gemeenschappelijke belangen behartigd. Dit kan zijn op landelijk niveau maar ook op locatie. In de huiskamer van de groep van mensen waar jouw verwant woont. Of op de dagbesteding waar wordt gewerkt. De doelgroepen binnen Philadelphia zijn divers en niet alle mensen die wij ondersteunen zijn in staat om zelf hun belangen te behartigen. Daarom is gekozen voor familieraden naast de cliëntenraden. Zowel de cliënten- als de familieraden zijn er op lokaal, regionaal/cluster en landelijk niveau.

Lokale familieraad

Een lokale familieraad behartigt de belangen van een aantal locaties. Deze locaties vallen samen onder de verantwoordelijkheid van één locatiemanager van Philadelphia. Elke locatie waar mensen wonen die wij ondersteunen kan vertegenwoordigd zijn in een lokale familieraad of cliëntenraad.

De ondersteuning die wij bieden onder Jeugd Werk & Ontwikkeling kent geen woonlocaties. De mensen die wij thuis en bij werk ondersteunen zijn vrijwel allemaal zelfstandig. Daarmee zijn zij goed in staat om zelf de gemeenschappelijke belangen te behartigen en is in dit geval geen familieraad nodig.

Regionale familieraad en cluster familieraad

In de regionale en cluster familieraad behartigen verwanten de gemeenschappelijke belangen in de regio of het cluster. Philadelphia is intern opgedeeld in drie clusters: Zorg en Wonen, Intensieve Zorg en Jeugd, Werk & Ontwikkeling. Intensieve Zorg heeft een familieraad voor het hele cluster. Bij Zorg en Wonen is er voor elke regio een regionale familieraad. Jeugd, Werk & Ontwikkeling heeft zoals eerder benoemd geen familieraad maar enkel een cliëntenraad.

De Landelijke Familieraad

De Landelijke Familieraad behartigt de belangen van alle cliënten van Philadelphia. De Landelijke Familieraad wordt gevormd door familie van mensen die ondersteund worden in het cluster Zorg en Wonen en het cluster Intensieve Zorg. De Landelijke Familieraad heeft net als de Landelijke Cliëntenraad officieel advies- en instemmingsrecht over verschillende onderwerpen. Daarom praten de leden van de Landelijke Familieraad regelmatig met de raad van bestuur over belangrijke thema’s.

Wil je meer weten? Mail naar info@philadelphia.nl.

Medezeggenschap voor cliënten

Natuurlijk hebben de mensen die wij ondersteunen zelf ook de gelegenheid om – als dat mogelijk is, mee te praten over wat er bij Philadelphia gebeurt. Daarvoor hebben we verschillende cliëntenraden.

lees verder over de cliëntenraad