Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kandidaat op loonlijst

Een kandidaat in dienst nemen

De meest optimale situatie is wanneer een kandidaat echt bij jou kan komen werken. Deze kandidaat draait dan volledig mee in jouw organisatie en staat op de loonlijst. De loonwaarde van een kandidaat kan per persoon verschillen.

Werken in loondienst is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geregistreerd staan in het doelgroepenregister. Kandidaten die het leerwerktraject gevolgd hebben vallen daar ook onder. Ze kunnen op de werkvloer ondersteuning krijgen van een jobcoach. Het duurzaam aan het werk houden van de werknemer is het belangrijkste doel van de jobcoach.

Telt mee voor het arbeidsquotum

Werknemers die bij jou in loondienst zijn tellen mee voor het arbeidsquotum. Ook is er een vangnetregeling vanuit de overheid om werkgeversrisico’s te verminderen, wanneer een werknemer bijvoorbeeld toch uitvalt door ziekte. Hiervoor heeft de overheid de No-riskpolis bedacht. Deze No-riskpolis wordt oneindig ingezet voor alle mensen uit het doelgroepenregister.

Daarnaast zijn er vergoedingen voor eventueel noodzakelijke aanpassingen van de werkplek beschikbaar en krijg je als werkgever korting op de sociale premies. Wij kunnen ondersteunen en jou ontzorgen bij het in gang zetten van de procedures en het aanvragen van een eventuele vergoeding.

Ondernemen samen met Philadelphia

Wil je meer weten over de mogelijkheden om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te gunnen in jouw organisatie? We helpen je graag verder met de praktische uitwerking.

Neem contact met ons op

Met welke regels en wetten krijg ik te maken als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie wil laten werken?

De regels en wetten die van toepassing zijn verschillen per situatie. Het kan gaan om de: Participatiewet, banenafspraak, quotumwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jobcoaches van Philadelphia hebben kennis en inzicht van al deze regelingen en voorzien je graag van de informatie die voor jouw situatie van toepassing is.

Wat moet ik me voorstellen bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

De term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gebruikt voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum loon te verdienen. Er zijn verschillende doelgroepen waarop dit van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Als je wilt gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan maakt Philadelphia eerst samen met jou een medewerkers- en een bedrijfsprofiel. Deze profielen vormen de basis voor het aannemen van juist díe mensen die bij jouw organisatie passen.

Wat zijn de verplichtingen vanuit de overheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de gevolgen als ik daar niet aan voldoe?

In totaal moeten tot 2026: 100.000 extra werknemers aan de slag binnen het bedrijfsleven en 25.000 extra werknemers bij de overheid. Wanneer werkgevers er niet in slagen legt de overheid een boete (quotum toeslag) op. Deze kan oplopen tot € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar, voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Welke partijen spelen een rol in het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Philadelphia werkt in opdracht van het UWV of van gemeenten. Naast het UWV en de gemeente krijg je te maken met de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat collega-bedrijven of instellingen zijn betrokken.