Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens van Philadelphia

Philadelphia is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling van onze organisatie

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van ieder individu als het gaat om zorg, wonen, werk, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.

Beleidsplan en jaardocumentatie

Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren we op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website: www.jaarverslagenzorg.nl

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Philadelphia 2022 standaardformulier publicatieplicht

Download bestand (243 KB) Het bestand voorlezen

Contactgegevens Philadelphia

Postadres: postbus 1255, 3800 BG Amersfoort

Bezoekadres: Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

Telefoonnummer: 033 - 760 20 00

E-mailadres: info@philadelphia.nl

Website: www.philadelphia.nl

KvK-nummer: 41035166

RSIN-nummer: 002851234

Neem contact met ons op