Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ik ben een vrijwilliger

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra moeten worden beschermd.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met u een vrijwilligersovereenkomst. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen wij?

  • Achternaam, voornamen, voorletters, geslacht, adres en indien van toepassing een bankrekeningnummer en / of een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  • Om uitvoering te geven aan de vrijwilligersovereenkomst.
  • Voor onze administratie en bewaarplicht.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Om met u in contact te treden, te informeren en te reageren op door u gestelde vragen;
  • Voor accountantscontroles.
  • Het sturen van een kerstpakket of attentie.
  • Voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Als een wettelijke bewaartermijn ontbreekt dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Andere partijen moeten een verwerkersovereenkomst getekend hebben waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Denk hierbij aan de Belastingdienst.