Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Regelarm verantwoorden

Van pilot naar realiteit

Van 2019 tot eind 2023 onderzocht Philadelphia samen met drie zorgkantoren (Menzis, CZ en Zilveren Kruis) hoe we de zorg anders kunnen verantwoorden. Zodat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor het geven van zorg. Het project had de titel ‘Regelarm Verantwoorden’. Op 1 november 2023 is deze pilot afgesloten met het symposium Regelarm Verantwoorden in bijzijn van minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Lees hier het nieuwsbericht over het symposium.

Download hier de presentaties van de sprekers van Philadelphia en CZ zorgkantoor, NZa en VGN.

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=a2ccGaLzFCE

Over de pilot Regelarm Verantwoorden

We kijken hierbij vooral naar hoe bewoners en deelnemers de kwaliteit van de zorg ervaren. Op basis daarvan ontwikkelen we een nieuw cliëntdossier. We kijken wat we hierin moeten vastleggen om goede zorg te garanderen, naasten/verwanten te informeren en samen te werken met collega’s en organisaties.

Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet controleren, maar juist op elkaar vertrouwen? Hoe zorgen we dat er geen dingen dubbel gebeuren? Het zijn vragen waar we in de komende tijd het antwoord op gaan vinden door met verschillende dingen te experimenteren. Een andere actie is dat we de aanvraagprocedure voor meerzorg gemakkelijker gaan maken.

Hopelijk vormen de uitkomsten binnen Philadelphia de basis voor landelijke aanpassingen, om te zorgen dat iedere zorgaanbieder regelarm(er) kan verantwoorden en er meer tijd en energie overblijft voor iedereen die wij ondersteunen.

Stapsgewijze invoering

In 2021 zijn 7 locaties gestart met een nieuw regelarm cliëntdossier voor 90 cliënten.

Reden voor Philadelphia om het experiment uit te breiden. Er zijn 35 Philadelphia locaties uit heel Nederland geïnteresseerd, waaronder ook locaties met ouder wordende bewoners en bewoners met ernstig meervoudige beperkingen (EMB).

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=dJW9PQO6ckM

Ook de zorgkantoren zijn positief over het werken met het nieuwe cliëntdossier.

Bij twee locaties wordt de aanvraagprocedure voor meerzorg onder de loep genomen. Het steunen op elkaars controles wordt ingezet op alle locaties van Philadelphia in het werkgebied van de drie deelnemende zorgkantoren. Geleidelijk aan wordt het aantal locaties verder uitgebreid.

Ervaringen in beeld

Dennis over het nieuwe ECD

Accountant Adriaan Terlouw over regelarm verantwoorden

Interviews met de initiatiefnemers

Vanuit Philadelphia en de zorgkantoren is een aantal mensen gestart met dit initiatief. In deze video’s leggen zij uit waarom.

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=17Rt4O3BY7Y

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=pqo_h5-TJac

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=5xsB5yQsaqQ

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=UH7Y-RNMAKY

Om deze video te tonen moeten we cookies plaatsen. Accepteer marketing-cookies of bekijk het op www.youtube.com/watch?v=oby-vJQXX20

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project Regelarm Verantwoorden? Neem dan contact op met directeur Klantbelang Philadelphia Bas Bodzinga via b.bodzinga@philadelphia.nl.

Whitepaper met achtergrondinformatie