Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Regelarm verantwoorden

Regelarm Verantwoorden – Minder regels, meer tijd voor zorg!

In het project ‘Regelarm Verantwoorden’ onderzoekt Philadelphia samen met drie zorgkantoren (Menzis, CZ en Zilveren Kruis) hoe we de zorg anders kunnen verantwoorden. Zodat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor het geven van zorg.

We kijken hierbij vooral naar hoe bewoners en deelnemers de kwaliteit van de zorg ervaren. Op basis daarvan ontwikkelen we een nieuw cliëntdossier. We kijken wat we hierin moeten vastleggen om goede zorg te garanderen, naasten/verwanten te informeren en samen te werken met collega’s en organisaties.

Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet controleren, maar juist op elkaar vertrouwen? Hoe zorgen we dat er geen dingen dubbel gebeuren? Het zijn vragen waar we in de komende tijd het antwoord op gaan vinden door met verschillende dingen te experimenteren. Een andere actie is dat we de aanvraagprocedure voor meerzorg gemakkelijker gaan maken.

Het project loopt tot en met 2023. Hopelijk vormen de uitkomsten binnen Philadelphia de basis voor landelijke aanpassingen, om te zorgen dat iedere zorgaanbieder regelarm(er) kan verantwoorden en er meer tijd en energie overblijft voor iedereen die wij ondersteunen.

Stapsgewijze invoering

Vorig jaar zijn 7 locaties gestart met een nieuw regelarm cliëntdossier voor 90 cliënten.

Reden voor Philadelphia om het experiment uit te breiden. Er zijn 35 Philadelphia locaties uit heel Nederland geïnteresseerd, waaronder ook locaties met ouder wordende bewoners en bewoners met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Bekijk de video voor hun verhalen.

Ook de zorgkantoren zijn positief over het werken met het nieuwe cliëntdossier.

Bij twee locaties wordt de aanvraagprocedure voor meerzorg onder de loep genomen. Het steunen op elkaars controles wordt ingezet op alle locaties van Philadelphia in het werkgebied van de drie deelnemende zorgkantoren. Geleidelijk aan wordt het aantal locaties verder uitgebreid.

Interviews met de initiatiefnemers

Vanuit Philadelphia en de zorgkantoren is een aantal mensen gestart met dit initiatief. In deze video’s leggen zij uit waarom.

Contactpersonen

Wil je meer weten over het project Regelarm Verantwoorden? Neem dan contact op met projectleider Koen Kasper via koen.kasper@operaconsultancy.nl of met directeur Klantbelang Philadelphia Bas Bodzinga via b.bodzinga@philadelphia.nl.

Whitepaper met achtergrondinformatie