Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onze medezeggenschapsraden

Zeggenschap en medezeggenschap

We vinden het belangrijk dat jij zoveel als mogelijk zelf beslist. Daarom kijken we altijd samen met jou naar jouw ondersteuningsplan. We stellen doelen op en maken duidelijke afspraken. We bespreken regelmatig hoe het ervoor staat en vragen jou naar jouw ervaringen. Als het gewenst is dan hebben we ook contact met de mensen om je heen.

Onafhankelijke ondersteuning

Ontvang je zorg vanuit de Wlz en heb je behoefte aan onafhankelijke ondersteuning? Kijk dan op de website van het zorgkantoor uit jouw regio: