Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ons bestuur

Ons bestuur: Stichting Philadelphia Zorg

De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Philadelphia heeft ook een raad van toezicht die toezicht houdt op het werk van de raad van bestuur.

Statuten Stichting Philadelphia Zorg

20211229 Afschrift akte van statutenwijziging Protestants Christelijke Stichting Philadelphia Zorg

Download bestand (5,9 MB) Het bestand voorlezen

Normen voor goed bestuur en toezicht

We vinden het belangrijk dat het bestuur van onze organisatie maar ook het toezicht op de organisatie goed geregeld is. Onze governancestructuur en – principes zijn gebaseerd op de wet en de Governancecode Zorg.

Governancecode Zorg

Gedragscode: respect, integer en professioneel

Philadelphia ondersteunt iedereen met aandacht en plezier. Deze ondersteuning realiseren we niet alleen maar samen met anderen. In de gedragscode hebben wij vastgelegd welk gedrag wij belangrijk vinden in de communicatie met elkaar maar ook met:

  • de mensen die wij ondersteunen;
  • vertegenwoordigers;
  • mantelzorgers;
  • vrijwilligers;
  • externe relaties.

Er kan sprake zijn van een situatie waarin de gedragscode niet wordt nageleefd. Rondom het melden van misstanden hanteren we een klokkenluidersregeling.

Klokkenluidersregeling

Op grond van de wet toelating zorginstellingen hebben de raad van bestuur en raad van toezicht een conflictenregeling vastgesteld. Deze is van toepassing wanneer er een conflict ontstaat tussen leden van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht van Stichting Philadelphia Zorg.

Conflictenregeling

Lees verder over de raad van bestuur