Expertise en behandeling bij Philadelphia

Als je hulp nodig hebt dan is het fijn dat je ergens terecht komt waar de juiste kennis is. Philadelphia heeft veel expertise in huis en ondersteunt mensen met uiteenlopende beperkingen. Wij hebben kennis over aangeboren beperkingen, niet aangeboren beperkingen en zintuiglijke beperkingen. Ook hebben we kennis in huis over specifieke thema's die belangrijk zijn in het leven van mensen met een beperking en problematiek waar zij mee te maken kunnen krijgen.

We benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. We weten ook hoe belangrijk het is om samen te werken met andere zorgaanbieders en specialisten. Zodat we als dat nodig is kennis elders vandaan kunnen halen en samenwerkingen kunnen realiseren. Zo bieden we iedereen maatwerk en dragen we zo goed als mogelijk bij aan een prettig leven.
 

Behandeling op maat

Al onze behandelaars hebben kennis van en ervaring met mensen met een verstandelijke beperking. We leveren behandeling altijd op maat.  De behandelaar komt in jouw woon- of werksituatie en werkt goed samen met jou maar ook met de mensen die belangrijk voor je zijn. Als je nog andere begeleiders of behandelaars hebt dan houden we daar goed contact mee. Zo zorgen we ervoor dat de behandeling goed aansluit bij jouw vraag en bij de mogelijkheden die jij hebt.
 

Meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen?

Veelgestelde vragen

Wat betekent orthopedagogische ondersteuning?

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.


Wat zijn de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel?

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn voor iedereen anders. Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen lichamelijke gevolgen optreden zoals verlamming, incontinentie en epilepsie. Ook kan er sprake zijn van minder zichtbare gevolgen zoals communicatieproblemen, emotionele problemen of verandering van gedrag. In welke mate problemen voorkomen en hoe lang deze aanhouden verschilt per mens. 


Wat is het verschil tussen aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel?

Aangeboren hersenletsel is schade die ontstaat tijdens of na de geboorte bijvoorbeeld doordat zuurstofgebrek plaatsvindt of er sprake is van een infectie.

Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat in de loop van het leven. Het letsel kan ontstaan door een proces in het lichaam zoals een hartstilstand of een herseninfarct. Maar kan ook veroorzaakt worden door omstandigheden als een val of een verkeersongeluk. 


Wat is het verschil tussen doof en slechthorend?

We gebruiken de term slechthorend wanneer iemand gehoorverlies heeft in één of beide oren. Wanneer dit gehoorverlies in beide oren 90 decibel of meer is dan noemen we dit doof.


Wat als mijn kind doof of slechthorend geboren wordt?

De eerste drie levensjaren van een kind worden ook wel de kritieke periode genoemd. In deze tijd ontwikkelt een kind de zintuigen. Als er tijdens deze periode sprake is van gehoorproblemen dan levert dat vrijwel altijd een blijvende beperking van het auditief systeem op. Met andere woorden: prikkels zoals geluid en informatie zullen niet altijd via het gehoor door kunnen dringen in de hersenen. Een verstoorde auditieve ontwikkeling levert daarmee ook een verstoring op in de taalontwikkeling.


Wat is coeliakie?

Mensen met coeliakie kunnen gluten niet verdragen. Wanneer zij toch in aanraking met gluten komen dan krijgen zij last van buikklachten. Gluten komen voor in graanproducten zoals: tarwe, rogge en gerst.