Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Fysiotherapie

Fysiotherapie binnen Philadelphia is méér

De fysiotherapeut bij Philadelphia is een beweging- en houdingsexpert én heeft extra kennis over motorische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Iedereen beweegt de hele dag door, voor de een is dit vanzelfsprekender dan voor de ander.

De fysiotherapeut binnen Philadelphia richt zich op het optimaliseren van motorische functies, vaardigheden, activiteiten en de omgang met motorische beperkingen in het dagelijks leven.

De fysiotherapeut binnen Philadelphia is een beweging- en houdingsexpert én heeft extra kennis over motorische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Positieve invloed

De fysiotherapeut gaat uit van de positieve invloed van beweging en houding op het totale functioneren van lichaam, geest en de sociale omgeving. Daarom zijn wij nauw betrokken bij de cliënt en het team. Wij kijken naar hoe een cliënt zo goed mogelijk functioneert binnen zijn wensen en mogelijkheden.

Wij ondersteunen cliënten en het team om prettig te kunnen bewegen, motorisch te ontwikkelen, mogelijkheden te behouden en deze zoveel mogelijk in te zetten in het dagelijks leven.

Naast gezondheidswinst geeft meer bewegen door de dag heen, meer eigen regie en een groter zelfvertrouwen.

Concrete hulpvraag

Wij werken vanuit een concrete hulpvraag. Hierbij gebruiken we onderzoek en diverse therapeutische methodes, waarbij we altijd het vergroten of behouden van kwaliteit van leven en plezier in bewegen als uitgangspunt hebben.

Wij behandelen, signaleren, monitoren en stimuleren uitdagende activiteiten ter preventie van klachten op locaties met intensieve zorgcliënten.

Daarnaast indiceren wij mobiliteitshulpmiddelen, aangepaste schoenen en pro- en ortheses via de wet langdurige zorg (WLZ)

De fysiotherapeut betrekt zoveel mogelijk het hele multidisciplinaire team (arts, gedragsdeskundige, logopedist, ergotherapeut, diëtist, coördinerend begeleider), familie en/of belangenbehartigers bij het behandelplan.

Binnen het team fysiotherapie zijn verschillende specialisaties vertegenwoordigd.