Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Epilepsie

Mensen met een beperking en epilepsie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatief hoge kans epilepsie. Ongeveer 1 op de 3 mensen met een beperking heeft ook epilepsie. Dat betekent dat veel mensen die door Philadelphia ondersteund worden te maken krijgen met epilepsie. Epilepsie kan aangeboren zijn maar het kan ook zijn dat mensen pas op latere leeftijd voor het eerst epilepsie krijgen.

Verstandelijke beperking en epilepsie

Hoewel niet iedereen met een beperking per definitie te maken hoeft te krijgen met epilepsie blijkt wel vaak dat hoe ernstiger iemands beperking is, hoe groter dan kans bestaat dat ook epilepsie voorkomt. Wanneer kinderen in het begin van hun leven epileptische aanvallen krijgen kan ook sprake zijn van het omgekeerde. Dan kan epilepsie er toe leiden dat er een verstandelijke beperking ontstaat.

Wat is epilepsie?

Epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Tijdens een aanval gaan groepen hersencellen zich gelijktijdig opladen en weer ontladen. Welk effect dat heeft kan per mens verschillen. Iemand kan bijvoorbeeld vreemde bewegingen maken, schokken maar ook zelfs neervallen. Een epileptische aanval kan zowel lichamelijke als psychosociale gevolgen hebben.

Epileptische aanval herkennen

Het is belangrijk dat een aanval herkend wordt. Dit is niet altijd vanzelfsprekend omdat de verschijnselen soms veel lijken op het gedrag dat mensen gewoonlijk vertonen. Vooral wanneer er sprake is van een ernstige verstandelijke beperking blijken aanvallen moeilijk te herkennen. Deze mensen kunnen vaak niet goed aangeven dat ze ergens last van hebben en uiten zich dan met moeilijk of prikkelbaar gedrag. De kleinste signalen kunnen in zo’n geval al veelzeggend zijn.

Om mensen met epilepsie zo goed mogelijk te ondersteunen werken wij nauw samen met de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Binnen het expertisecentrum van Philadelphia werkt een verpleegkundige gespecialiseerd op epilepsie en worden meerdere collega’s opgeleid.

Epilepsie en ondersteuning

Meer weten?

Neem contact met ons op