Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Autisme

Ondersteuning voor mensen met autisme

Bij een deel van de mensen met een verstandelijke beperking is ook een diagnose in het autistisch spectrum vastgesteld. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe vaker autisme voorkomt. Dat kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven.

Autisme Spectrum Stoornis of ASS is een verzamelnaam. Daaronder vallen vier verschillende stoornissen:

• de autistische stoornis;
• de stoornis van Asperger;
• de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd;
• de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS).

Kenmerken van ASS

De stoornis is vanaf de vroege kinderleeftijd aanwezig. Mensen met ASS ervaren het dagelijks leven vaak als onoverzichtelijk. Er zijn beperkingen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeelding. Iemand met ASS kan zich vaak moeilijk verplaatsen in het perspectief van iemand anders. Daarmee blijkt het ook lastig om het gedrag van anderen te begrijpen en te voorspellen. Ook vindt iemand met ASS het vaak moeilijk om in te schatten hoe hij op anderen overkomt.

Er kan sprake zijn van beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Mensen met autisme zoeken veiligheid in repeterende handelingen. Vaak gaan ze op zoek naar houvast in routines en structuren. Daarbij is er sprake van weerstand tegen veranderingen. Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels komt vaak voor.

Hoe helpen wij mensen met ASS?

Een stoornis in het autistisch spectrum blijft je hele leven. Daarom is het belangrijk dat mensen met ASS hiermee leren omgaan.

We maken bij Philadelphia gebruik van de ASSwijzer. Dit is een methodiek die gericht is op het ordenen van de chaos. Zo kan iemand met autisme zich (weer) veilig voelen en zich verder ontwikkelen. Eerst brengen we in kaart hoe de persoon met ASS zelf zijn chaos probeert op te lossen. Daarna gaan we in gesprek met de ouders en anderen die de persoon goed kennen. Ook zij hebben ervaringen opgedaan waar we van kunnen leren. Op basis daarvan kijken we hoe het beste professionele ondersteuning kunnen bieden als aanvulling op de bestaande situatie.

Meer weten over onze ondersteuning?