Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Relaties, intimiteit en seksualiteit

Expertise over relaties, intimiteit en seksualiteit

Relaties, intimiteit en seksualiteit (vaak afgekort als RIS), maken deel uit van het leven van alle mensen. Ongeacht of je man of vrouw bent of wel of geen beperking hebt. Het zijn essentiële behoeften van ieder mens. Daarom nemen we deze onderwerpen op in het ondersteuningsplan van de mensen die wij ondersteunen. Zo kunnen we er regelmatig over spreken en met elkaar afspraken maken.

Geen rechtlijnige antwoorden

Philadelphia houdt bij vragen over relaties, intimiteit en seksualiteit rekening met opvattingen, wensen en grenzen. Van de mensen die we ondersteunen, hun ouders en naasten en van onze medewerkers. Dit doen we door open met elkaar te praten.

RIS-vragen zijn onlosmakelijk verbonden met normen en waarden. Hierdoor zijn antwoorden niet rechtlijnig. Zo ondersteunen we de ene mens bij een positieve seksualiteitsbeleving. En bij een ander praten we juist veel over het beperken van risico's.

Expertise in huis

Volgens onderzoek lopen mensen met een verstandelijke beperking een beduidend grotere kans om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Voor mannen is de kans dubbel zo groot, voor vrouwen vier maal groter dan voor met mensen zonder beperking. Daarom zorgt Philadelphia er via de vakgroep RIS voor dat medewerkers steeds beschikken over de laatste kennis en inzichten op dit gebied.

Op onze locaties worden medewerkers opgeleid in het begeleiden van vraagstukken over relaties, intimiteit en seksualiteit. Zo weten zij hoe ze open kunnen communiceren met de mensen die zij ondersteunen en hun naasten.

CAT-team

Binnen Philadelphia hebben we een CAT-team RIS. Op basis van de methodiek Leerbaar & Weerbaar coachen, adviseren en trainen (CAT) zij cliënten, medewerkers/teams en ouders/belangenbehartigers op het gebied van weerbaarheid, relaties, intimiteit en seksualiteit.

Philadelphia heeft daarnaast gespecialiseerde gedragsdeskundigen. Zij zetten RIS-onderzoeken op en voeren deze uit. Zoals het in kaart brengen van behoeften, afgestemd op het niveau van functioneren. Ook doen zij bij meldingen onderzoek naar de ernst en aard van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik.

Philadelphia sluit aan bij ontwikkelingen

De maatschappij verandert. En dus ook de vraagstukken en risico's op het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit. Philadelphia sluit nauw aan bij deze ontwikkelingen. Sinds 2022 delen we onze methode Leerbaar & Weerbaar via deze website. Leerbaar & Weerbaar is een krachtige methodiek die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking helpt emotioneel sterker en sociaal weerbaar te zijn. Het behandelt thema’s als zelfbeeld, digitale media, seksualiteit, kinderwens, en verslaving.

Heb je een vraag over Leerbaar & Weerbaar of over RIS? Neem contact met ons op via leerbaarenweerbaar@philadelphia.nl.