Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Dementie

Mensen met een beperking en dementie

Wanneer mensen met een beperking ouder worden hebben zij verhoogde kans op dementie. Dementie is een hersenaandoening. Zenuwcellen in de hersenen gaan kapot of de verbindingen tussen cellen raken beschadigt. Daardoor kunnen de hersenen niet meer goed werken. Dat maakt dat dementie veel impact heeft op het dagelijks leven.

Onder de term ‘dementie’ vallen een brede scala aan ziekten en hersenaandoeningen. Dementie van het Alzheimertype is ook bij de mensen die wij ondersteunen de meest voorkomende vorm. Geleidelijk raakt de dementerende de grip op zijn leven kwijt: vaardigheden gaan verloren, initiatief neemt af en de eigen innerlijke belevingswereld wordt steeds belangrijker.

Vroegtijdige herkenning

Het is belangrijk om op tijd te herkennen wanneer er sprake is van dementie. Op die manier kan de ondersteuning tijdig aan de situatie worden aangepast. Dat vergroot de levenskwaliteit van de mensen die wij ondersteunen.

Dementie is niet makkelijk te constateren. Veranderingen in de beginfase van dementie worden vaak toegeschreven aan de verstandelijke beperking of aan factoren in de omgeving en zelfs gezien als het normale verouderingsproces.

Nulmeting om veranderingen te signaleren

Mensen met een beperking krijgen vaak eerder te maken met dementie dan mensen zonder beperking. Om die reden voeren we bij binnen Philadelphia bij alle mensen die wij ondersteunen een nulmeting uit op het moment dat zij de leeftijd van 50 jaar bereiken. Bij mensen met het syndroom van Down, die een verhoogde kans op dementie hebben doen wij dit al op 40-jarige leeftijd.

Met behulp van vragenlijsten brengen we de vaardigheden van de mensen die wij ondersteunen in kaart. Zo worden veranderingen beter zichtbaar en kunnen we andere aandoeningen die onterecht aan dementie doen denken uitsluiten. Wanneer iemand slechter ziet en zich daardoor bijvoorbeeld niet meer goed kan oriënteren en onzeker overkomt, kan ten onrechte gedacht worden aan dementie.

Aansluiten bij de belevingswereld

Wanneer er sprake is van dementie dan is het belangrijk om de ondersteuning goed af te stemmen. Daarom werken we multidisciplinar en is er nauw contact tussen gedragsdeskundige en een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

We zetten bij de ondersteuning van mensen met dementie zoveel mogelijk in op belevinggerichte zorg. Door in te spelen op de levensgeschiedenis en aan te sluiten bij de innerlijke belevingswereld blijven we zoveel als mogelijk contact maken met de mensen die we ondersteunen. Dagbesteding bestaat uit activerende, rustgevende en belevingsgerichte activiteiten met aandacht voor veiligheid, licht en kleur. Ook zijn we alert op mogelijke kauw- en slikproblemen en geven we indien nodig extra ondersteuning bij het eten en drinken.

Verloop van dementie

Het proces van dementie verloopt geleidelijk en is moeilijk te voorspellen. Soms is er een aanhoudend stabiele fase en dan weer gaat het proces ineens heel snel verder.

Ook kan het op momenten wat beter gaan. In het proces van dementie onderscheiden we vier belevingsfasen: de dedreigde ik-beleving, de verdwaalde ik-beleving, de verborgen ik-beleving
en de verzonken Ik-beleving.

Lees meer hierover in onze folder over: dementie en de fasen van ‘ik-beleving’.

Ondersteuning bij dementie

Naast onze hulp voor mensen met een beperking die met dementie te maken krijgen bieden wij ook ondersteuning en woonplekken aan mensen met dementie zonder een beperking. Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op