Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wettelijke vertegenwoordiging

Goed vertegenwoordigd zijn is belangrijk

We vinden het bij Philadelphia belangrijk om altijd te kijken naar wat iemand zelf kan. Ons uitgangspunt is dat de mensen die wij ondersteunen wilsbekwaam zijn. Toch kunnen mensen met een beperking niet altijd overal zelf over beslissen. Bijvoorbeeld omdat het lastig is om de gevolgen van keuzes te overzien. Of omdat iemand vanwege een ernstige meervoudige beperking echt niet zelf kan beslissen.

Dan is het belangrijk om goed vast te leggen waar wel en waar niet zelf over beslist kan worden. Een betrokken familielid, mentor, bewindvoerder of curator kan dan helpen bij moeilijke beslissingen. Een wettelijke vertegenwoordiger kan tijdelijk of voor een langere periode worden aangesteld.

Beschermen tegen misbruik en verkeerde beslissingen

De wettelijk vertegenwoordiger beschermt je tegen beslissingen waarvan je de consequenties niet kunt overzien. Hij helpt je om zo veel mogelijk zelf te beslissen over je eigen leven. Een wettelijke vertegenwoordiger wordt benoemd door de rechter en moet jaarlijks verantwoording afleggen.

Een mentor let op persoonlijke belangen en helpt beslissingen nemen over bijvoorbeeld: zorg, dagbesteding, medicatie en woonsituatie.
Een bewindvoerder let op de financiële belangen en helpt beslissingen nemen op het gebied van geld en regelt administratieve en financiële zaken, zoals de belastingaangifte.
Een curator let op de persoonlijke belangen en de financiële belangen tegelijkertijd. Een curator wordt benoemd wanneer een mentor én bewindvoerder samen niet voldoende bescherming bieden.

Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet over kunnen beslissen. Het is belangrijk hier op tijd zorgvuldig aandacht aan te besteden om onduidelijke situaties en misverstanden te voorkomen.