Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vertegenwoordiging

Goed vertegenwoordigd zijn is belangrijk

We vinden het bij Philadelphia belangrijk om altijd te kijken naar wat iemand zelf kan. Ons uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk zelf kiest. Toch kan niet iedereen altijd overal zelf over beslissen. Bijvoorbeeld omdat het lastig is om de gevolgen van keuzes te overzien. Of omdat iemand vanwege een ernstige meervoudige beperking echt niet zelf kan beslissen. Maar dan nog kijken we hoe iemand toch zoveel mogelijk invloed kan hebben op zijn eigen leven.Overziet iemand de gevolgen van een keuze niet voldoende? En is deze keuze ingrijpend of kan deze nadelig zijn? Dan neemt zijn of haar vertegenwoordiger de beslissing. Hij of zij doet dat zoveel mogelijk in het verlengde van de wensen van degene die hij of zij vertegenwoordigt.

Verschillende vormen van vertegenwoordiging

Bij Philadelphia leggen we zorgvuldig vast wie je vertegenwoordiger is. Zo zorgen we ervoor dat we altijd weten wie kan helpen bij het maken van een beslissing en met wie we eventueel informatie mogen delen.

Wettelijke vertegenwoordiger

Wettelijke vertegenwoordigers zijn door de rechter benoemd. Dit kunnen professionals zijn, maar ook vrijwillige vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld familieleden of bekenden. Er zijn twee soorten vertegenwoordigers die over zorgzaken gaan: een mentor of een curator.

Schriftelijk gemachtigde

Deze vorm van vertegenwoordiging wordt schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld bij een notaris. Hoewel deze vorm af en toe voorkomt, wordt dit voor mensen met een verstandelijke beperking niet aangeraden.

Familievertegenwoordiger

Is er geen mentor, curator of schriftelijk gemachtigde? Dan is een familielid automatisch vertegenwoordiger. Dat is in eerste instantie de partner of echtgenoot. Kan dat niet of is die er niet? Dan is het een ouder, kind, broer of zus, grootouder of kleinkind.

Uitgebreide informatie over vertegenwoordiging lees je in de folder ‘Goed vertegenwoordigd’.