Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Meer informatie over privacy

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Intrekken toestemming

Als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor u toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming intrekken.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben?

Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • aan te passen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar privacy@philadelphia.nl, dan maken wij het voor u in orde.

Onderstaande gegevens hoeven wij niet met u te delen:

 • persoonlijke werkaantekeningen, notities en adviezen voor intern gebruik;
 • persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld een klacht over u: persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van strafbare feiten en andere gevallen die staan in artikel 23 AVG.

Wijzigen en verwijderen

U hebt het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen als de gegevens niet (of niet langer) juist zijn. Dit kan ook wanneer de verwerking niet langer gerechtvaardigd is. Hier kunnen wel wettelijke uitzonderingen op zijn. Dat betekent dat wij niet aan elk verzoek hoeven tegemoet te komen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt dit doen bij alle verwerkingen waarbij:

 • u geen toestemming hebt gegeven;
 • wij al zorg verlenen voordat hierover afspraken zijn gemaakt;
 • wij niet voldoen aan de wet;
 • er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

Bezwaar tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen we per geval. Wij verwerken uw gegevens alleen als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Als dat er niet is, stoppen we direct met het verwerken van uw gegevens.


Recht op beperking

Soms kunt u vragen dat Philadelphia tijdelijk stopt met de verwerking van uw gegevens. Dit kan:

 • als u een wijziging hebt ingediend;
 • als uw gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar u dit niet wilt;
 • als Philadelphia de gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op uw eigen gegevens

U hebt het recht de gegevens die Philadelphia van u heeft gekregen zelf op te vragen. Wij sturen u deze gegevens dan (in een gangbaar bestandsformaat).Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven. Of wanneer wij een overeenkomst met u hebben.U mag die gegevens delen met een andere partij. Als er een koppeling is tussen onze systemen en de systemen van de andere partij dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Vraag daar gerust naar.

Procedure uitoefening rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan is dat gratis. Behalve bij misbruik. Philadelphia beoordeelt of er sprake is van misbruik. U kunt een mail sturen aan: privacy@philadelphia.nl

Antwoord

Wij antwoorden uw mail binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij u dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.

Identificatie

Wij kunnen altijd om bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Het gaat het snelst als u langskomt en uw identiteitsbewijs kan laten zien. Als u jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger.

Individuele afweging bij elk verzoek

Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mocht dat zo zijn, dan zullen we u dit helder omschreven laten weten. Als u het er niet mee eens bent, kunt u het altijd voorleggen aan de rechter.


Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, Philadelphia verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU. Hierdoor zijn uw gegevens altijd beschermd.

Heeft u iemand die ik kan aanspreken?

Philadelphia heeft een functionaris gegevensbescherming (fg) aangesteld. De fg houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Philadelphia hierover. De fg is bereikbaar via: privacy@philadelphia.nl of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 033 – 760 20 00.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Philadelphia maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is of verplicht is. Ook laten wij weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Gegevens verkregen van een andere organisatie/bron

Indien wij persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie dan zullen wij de bron daarvan vermelden.

Wijzigingen

Philadelphia kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.