Momenteel zijn we druk met het ontwikkelen van een muziekmethode over hoe je muziek kunt inzetten in de dagelijkse praktijk. Dit voorjaar plaatsen we hier het eerste deel en wordt voor iedereen toegankelijk.

Wat kun je hier straks vinden?
Op dit deel van de website komen praktische handvatten om muziek in te zetten. Je kunt aangeven voor wie met welke beperking je handvatten zoekt:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Matig verstandelijke beperking
 • Ernstig meervoudige beperking
 • Autisme spectrum stoornis
 • Zintuiglijke problematiek
 • Oud
 • Jeugd & Gezin

En wat je wilt bereiken:

 • alertheid en aandacht beïnvloeden
 • stemming beïnvloeden
 • contact versterken
 • zeggenschap vergroten.


Tweede deel in het najaar
In de herfst worden hier nog drie doelen aan toegevoegd:

 • zelfbeeld versterken
 • beweging stimuleren
 • herinneringen ophalen

Nog even geduld dus!

Meer over ons