Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ik ben op een andere manier bij de zorg en/of een cliënt betrokken

Denk hier aan diverse professionals: onderaannemers, zorgboeren, externe behandelaren, opdrachtnemers, maar ook mantelzorgers, voogden, jeugdbeschermers, taxibedrijven etc.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met u(w) (organisatie) een overeenkomst van dienstverlening. U bent als behandelaar bij een cliënt betrokken. Of u bent op basis van een wettelijke bepaling, zoals de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen, betrokken bij een cliënt. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u mantelzorger van een cliënt bent.

Welke Persoonsgegevens van u verzamelen wij?

 • Achternaam, voornamen, voorletters en geslacht. Wanneer nodig (bijvoorbeeld bij een zorgboer): adresgegevens en een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een wet.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u(w) (organisatie) of de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning met een cliënt van Philadelphia.
 • Het behandelen en onderzoeken van klachten, geschillen en incidenten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Denk hierbij aan het in handen van derden stellen van vorderingen.
 • Om met u in contact te treden, te reageren op gestelde vragen, relevante informatie toe te sturen.
 • Voor accountantscontroles.
 • Uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de overeenkomst met u(w) (organisatie).
 • De vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Philadelphia Zorg.
 • De uitvoering of toepassing van een wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Andere partijen moeten een verwerkersovereenkomst getekend hebben waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen.