Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

Partners (in ondernemerschap)

Met welke regels en wetten krijg ik te maken als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie wil laten werken?

De regels en wetten die van toepassing zijn verschillen per situatie. Het kan gaan om de: Participatiewet, banenafspraak, quotumwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jobcoaches van Philadelphia hebben kennis en inzicht van al deze regelingen en voorzien je graag van de informatie die voor jouw situatie van toepassing is.

Wat moet ik me voorstellen bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

De term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gebruikt voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum loon te verdienen. Er zijn verschillende doelgroepen waarop dit van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Als je wilt gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan maakt Philadelphia eerst samen met jou een medewerkers- en een bedrijfsprofiel. Deze profielen vormen de basis voor het aannemen van juist díe mensen die bij jouw organisatie passen.

Wat zijn de verplichtingen vanuit de overheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de gevolgen als ik daar niet aan voldoe?

In totaal moeten tot 2026: 100.000 extra werknemers aan de slag binnen het bedrijfsleven en 25.000 extra werknemers bij de overheid. Wanneer werkgevers er niet in slagen legt de overheid een boete (quotum toeslag) op. Deze kan oplopen tot € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar, voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Welke partijen spelen een rol in het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Philadelphia werkt in opdracht van het UWV of van gemeenten. Naast het UWV en de gemeente krijg je te maken met de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat collega-bedrijven of instellingen zijn betrokken.

Complimenten en klachten

Wie kan er een klacht indienen?

Als cliënt kun je zelf een klacht indienen. Maar ook een vertegenwoordiger kan een klacht indienen namens een cliënt. De klacht gaat dan altijd over de ondersteuning van Philadelphia.

Hoe is privacy geregeld?

Medewerkers van Philadelphia hebben geheimhoudingsplicht. Wat je vertelt, vertel je in vertrouwen. Medewerkers respecteren je privacy. Alleen als het echt nodig is spreekt de medewerker met anderen over je klacht. Hier moet jij dan eerst toestemming voor geven.

Klachtenprocedure

Komt je er niet uit? Je kunt contact opnemen met de klachtenfunctionarissen voor advies, met een vraag of als je niet weet bij wie je terecht kunt met je klacht.

Privacy: procedure uitoefening rechten

Antwoord

Wij antwoorden uw mail binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij u dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.

Identificatie

Wij kunnen altijd om bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Het gaat het snelst als u langskomt en uw identiteitsbewijs kan laten zien. Als u jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger.

Individuele afweging bij elk verzoek

Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mocht dat zo zijn, dan zullen we u dit helder omschreven laten weten. Als u het er niet mee eens bent, kunt u het altijd voorleggen aan de rechter.