Corona herhaalprik najaar 2022

Dit najaar ontvangen cliënten die bij Philadelphia wonen en zorgmedewerkers een uitnodiging voor een herhaalprik.
Vervolgens ontvangen ook andere personen vanaf 12 jaar en ouder een uitnodiging van de overheid.
Op deze pagina vind je de bijlagen/formulieren die behoren bij de uitnodigingsbrief van Philadelphia (najaar 2022).

Herhaalprik cliënten 
- Formulier gezondheidsverklaring + zo nodig formulier contra-indicatie via huisarts
- Vaccin in het kort
- Informatie over registratie bij RIVM
- Informatieblad Herhaalprik voor cliënten
- Toestemmingsformulier herhaalprik met gegevensverwerking - vertegenwoordiger
- Toestemmingsformulier herhaalprik zonder gegevensverwerking - vertegenwoordiger


Herhaalprik zorgmedewerkers/-vrijwilligers 
- Formulier gezondheidsverklaring
- Vaccin in het kort
- Informatie over registratie bij RIVM