Hoe gaat het met de cliënt? Een belangrijke vraag die we ons elke dag stellen. In principe ben je dan al gestart met medische alertheid.

Hoe zie je aan je metingen wat er met de cliënt aan de hand is?  

Bij Corona passen bepaalde afwijkingen in de metingen. Hieronder staat beschreven waar je op kan letten bij het vermoeden van een coronabesmetting:

Ademhalingsfrequentie

Bij een infectie komt er vocht in de longen. Hierdoor kan de zuurstof niet goed naar het bloed worden vervoerd. Je lichaam zal meer zuurstof willen waardoor je sneller gaat ademen. Diep ademen lukt niet goed, waardoor de ademhaling oppervlakkig wordt. De cliënt kan het ook benauwd krijgen. Ademhaling normaal is 15-20 per minuut (volwassene). Bij kinderen zal dit aantal hoger zijn. Ademhalingsfrequentie afwijkend is >20 per minuut. 

> Klik hier voor een instructiefilmpje over het meten van de ademhaling

Temperatuur

Bij het coronavirus gaat de temperatuur stijgen. Het is een reactie van het lichaam op een infectie. De koorts helpt de infectie te bestrijden. Bij een hogere temperatuur groeien virussen en bacteriën minder goed. Afwijkende temperatuur is >38.

> Klik hier voor een instructiefilmpje over het meten van de temperatuur 

Bloeddruk

De bloeddruk zal bij een infectie door een virus lager worden. Een normale bloeddruk is gemiddeld 120/80. De 120 wordt de bovendruk genoemd en de 80 wordt de onderdruk genoemd. Bij ouderen liggen boven- en onderdruk doorgaans wat meer uit elkaar. 

> Klik hier voor een instructiefilmpje over het meten van de bloeddruk

Hartslag

Bij een longinfectie waarbij er vocht in de longen zit is er minder zuurstof in je bloed, je hart zal dit snel willen vervoeren. Je hartslag zal dus omhoog gaan.  Hartslag normaal is 70-90. Afwijkend is >100.

> Klik hier voor een instructiefilmpje over het meten van de hartslag 

Saturatie

Bij Corona zal zuurstof moeilijker worden opgenomen in het bloed. Er zit namelijk een barrière van vocht in de longen waar het zuurstof doorheen moet gaan. De saturatie zal zodoende dalen. Saturatie normaal is 96%-98% O2. Afwijkend is <96% O2. 

> Klik hier voor een instructiefilmpje over het meten van de saturatie

 

Belangrijk!

  • De   metingen bij onze doelgroep wijken regelmatig af. Als je de standaard metingen (nul-meting) van de cliënt in beeld hebt weet je ook sneller wat bij elke specifieke cliënt  een afwijking is in zijn/haar meting.
  • Het is belangrijk om bij zieke cliënten ook een voedings- en vochtlijst bij te houden. 

> Download hier de voedings- en vochtlijst

  • Als je een arts belt zal hij vragen naar de metingen en klachten. Denk hierbij ook aan gedrag. In onze doelgroep zijn problemen soms te merken aan gedrag, nog vóór we metingen hebben gedaan.
  • Gebruik onderstaande lijst voor het rapporteren van medische klachten omtrent het coronavirus

> Download hier de lijst voor het rapporteren van medische klachten omtrent het coronavirus