Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Algemene inkoopvoorwaarden

Voor leveranciers

Op alle rechtshandelingen die Stichting Philadelphia Zorg aangaat zijn de Inkoopvoorwaarden van toepassing. Conform de Inkoopvoorwaarden hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

Hoe moet ik mijn facturen aanleveren?

Facturen moeten in een PDF of XML bestand worden aangeleverd (elke factuur in een apart bestand). Deze kunt u sturen naar ons factuur-mailadres: crediteuren@philadelphia.nl

Alle verzonden facturen naar het factuur-mailadres worden geautomatiseerd ingelezen.

Gelieve geen herinneringen/aanmaningen naar het factuuradres sturen. Hiervoor kunt u contact opnemen via servicedesk.crediteuren@philadelphia.nl.

Door het sturen van een herinnering/aanmaning naar het factuuradres, komt uw factuur dubbel in het systeem ProActive. Dubbele facturen worden beiden geblokkeerd, met grote vertraging tot gevolg. Dit willen wij uiteraard graag voorkomen, zodat wij tijdig aan de betalingsverplichting kunnen voldoen.

Facturen versturen onder vermelding van de aangegeven kostenplaats en de juiste tenaamstelling, binnen Philadelphia zorg kennen we de volgende officiële tenaamstellingen.

Officiële tenaamstellingen Philadelphia Zorg

  • Stichting Philadelphia Zorg
  • Digicontact B.V.

Contact

Als u de factuur niet digitaal kunt versturen, maak dan gebruik van onderstaand postadres:

Stichting Philadelphia Zorg
Postbus 1255
3800 BG Amersfoort

Als u een zakelijke vraag het voor het hoofdkantoor, neem dan contact op via: info@philadelphia.nl

Inkoopvoorwaarden

Per 1 mei 2023 hanteert Philadelphia de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2022), zoals gedeponeerd door Actiz, de Nederlandse GGZ, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, op 14 november 2022 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 2022/33.

De PNIL-module van de AIVG 2022 is nog niet beschikbaar. Om die reden blijft Bijlage 1 PNIL-module van de Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 tot nader order in aanvulling op de AIVG 2022 van toepassing.

Per 1 december 2023 hanteert Philadelphia de Stichting Philadelphia Zorg Inkoopvoorwaarden Module ICT (Versie: 1.0 Datum: 7 september 2023). Deze Module ICT is, in aanvulling op de AIVG 2022, van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot de levering van ICT-Prestaties.

Op overeenkomsten met Philadelphia waar de Algemene Inkoopvoorwaarden Philadelphia 2018 (of een eerdere versie) op van toepassing zijn verklaard blijven de van toepassing verklaarde inkoopvoorwaarden geldig.

Eventuele vragen over de toepassing van de Inkoopvoorwaarden kunnen gesteld worden via inkoop@philadelphia.nl.