Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wie betaalt wat?

Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont?

Als je bij Philadelphia woont dan zijn de meeste kosten voor de rekening van Philadelphia. Maar sommige dingen betaal je zelf. Het is belangrijk dat je weet wie wat betaalt, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Vanuit de Wet langdurige zorg wordt bepaald waar Philadelphia wel en niet voor betaalt. Niet alles is voor iedereen hetzelfde geregeld. Er kan sprake zijn van volledig verblijf of van scheiden van zorg en wonen. De regelingen zijn dus niet voor iedereen hetzelfde. Daarom hebben we een folder gemaakt waarin we met verschillende kleuren laten zien wie wat betaalt.

Wat is volledig verblijf?

Wanneer je ‘volledig verblijf’ hebt dan betaalt Philadelphia alle kosten van het huis. In het overzicht hieronder kun je zien wat dit voor jou betekent.

Wat is scheiden van wonen en zorg?

Als wonen en zorg gescheiden is, dan betaal je zelf je huis en krijg je zorg van Philadelphia. In het overzicht hieronder kun je zien wat dit voor jou betekent.

Verdeling van de kosten

Een aantal van de kosten zijn voor iedereen op dezelfde manier verdeeld. Voor de overige kosten hebben we een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin Philadelphia huurder of eigenaar is van jouw woning. Je ontvangt dan volledig verblijf. En de situatie waarin je zelf je woning huurt. Je valt dan onder scheiden van wonen en zorg. In ons overzicht zie je wat jouw situatie betekent voor de kosten van de volgende zaken:

  • wonen;
  • verzekeringen, energie en wat er in je appartement staat;
  • verzorging en kleding;
  • wassen en onderhoud.

Verder lezen over verdeling van de kosten

In de brochure "Wie betaalt wat" kun je zien welke kosten Philadelphia betaalt en welke kosten je zelf moet betalen. De Tarievenlijst geeft een overzicht van de actuele tarieven die vanaf 1 januari 2024 worden berekend voor diensten die niet door Philadelphia betaald worden.

Eigen bijdragen CAK

Vanaf 18 jaar moet iedereen een eigen bijdrage betalen voor zorg die betaald wordt uit de Wlz en de WMO. De hoogte van je eigen bijdrage is afhankelijk van de soort zorg en de hoogte van je inkomen. De website van het CAK geeft je hier veel duidelijkheid over. Hier kun je precies je situatie aangeven en lezen wat vergoedt wordt en welke eigen bijdrage er eventueel van je verwacht wordt.

www.hetcak.nl

Vragen over jouw situatie

Voor vragen die over jouw eigen situatie gaan kun je in gesprek gaan met jouw begeleider of locatiemanager. Als je wilt spreken over onderwerpen waar ook jouw huisgenoten mee te maken hebben dan kun je dit doen in het huiskameroverleg.