Wie betaalt wat?

Vanuit de Wet langdurige zorg is bepaald waar Philadelphia precies voor betaalt. Dat kan wel per situatie verschillend zijn. We leggen zo goed als mogelijk uit wat deze regeling voor jou betekent. Wil je meer weten?

Neem contact met ons op

Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont?

Als je bij Philadelphia woont dan zijn de meeste kosten voor de rekening van Philadelphia. Maar sommige dingen betaal je zelf. Het is belangrijk dat je weet wie wat betaalt, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Vanuit de Wet langdurige zorg wordt bepaald waar Philadelphia wel en niet voor betaalt. Niet alles is voor iedereen hetzelfde geregeld. Er kan sprake zijn van volledig verblijf of van scheiden van zorg en wonen. De regelingen zijn dus niet voor iedereen hetzelfde. Daarom hebben we een folder gemaakt waarin we met verschillende kleuren laten zien wie wat betaalt.

Wat is volledig verblijf?

Wanneer je ‘volledig verblijf’ hebt dan betaalt Philadelphia alle kosten van het huis. In het overzicht hieronder kun je zien wat dit voor jou betekent.

Wat is scheiden van wonen en zorg?

Als wonen en zorg gescheiden is, dan betaal je zelf je huis en krijg je zorg van Philadelphia. In het overzicht hieronder kun je zien wat dit voor jou betekent. 

Verdeling van de kosten

Een aantal van de kosten zijn voor iedereen op dezelfde manier verdeeld. 
Voor de overige kosten hebben we een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin Philadelphia huurder of eigenaar is van jouw woning. Je ontvangt dan volledig verblijf. En de situatie waarin je zelf je woning huurt. Je valt dan onder scheiden van wonen en zorg. In ons overzicht zie je wat jouw situatie betekent voor de kosten van de volgende zaken:
•    wonen;
•    verzekeringen, energie en wat er in je appartement staat;
•    verzorging en kleding;
•    wassen en onderhoud.

Verder lezen over verdeling van kosten

In het overzicht kun je zien wat jouw situatie betekent voor de verdeling van de kosten.
De tarievenlijst geeft een overzicht van de actuele tarieven die per 1 januari 2019 worden berekend voor diensten die niet door de Wlz worden vergoed. 
In de folder over verhuizen lees je waar je aan moet denken als je gaat verhuizen.
In de folder over samen wonen lees je wat het betekent voor de verrekening van de kosten als je zelf voor je woning betaalt (scheiden van zorg en wonen).

Vragen over jouw situatie?

Voor vragen die over jouw eigen situatie gaan kun je in gesprek gaan met jouw begeleider of locatiemanager. Als je wilt spreken over onderwerpen waar ook jouw huisgenoten mee te maken hebben dan kun je dit doen in het huiskameroverleg.  
 

Componence Asset List

Vragen

Waarom bestaat scheiden van wonen en zorg?

Scheiden van wonen en zorg heeft als belangrijkste doel mensen te stimuleren om langer zelfstandig te wonen. Daarnaast geeft het mensen die op een zorglocatie wonen meer keuzevrijheid. Je kunt bewust nadenken over hoe jij wilt wonen en meer invloed uitoefenen op je eigen woonsituatie. Scheiden van zorg en wonen heeft er toe geleid dat er meer uiteenlopende woonvariaties zijn ontstaan. 


Wat is scheiden van wonen en zorg?

Als wonen en zorg gescheiden is dan betaal je zelf voor je huis. Je koopt of huurt dan jouw eigen huis. De zorg ontvang je van een zorginstelling. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg en in sommige gevallen met eigen geld.


Zoek een locatie