Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Corona

Corona - Hoe en wat

Nederland is wat betreft het coronavirus in een nieuwe fase beland. Het virus gaat weliswaar constant rond, maar waarbij bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen ernstig ziek. Wel belangrijk om rekening te houden met kwetsbare doelgroepen. Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Philadelphia voorop.

Basisadviezen

Van onze medewerkers, cliënten, vrijwilligers en bezoekers vragen we zich aan de basisadviezen te houden. De basisadviezen zijn:
  1. Toepassen van handhygiëne
  2. Hoesten en niezen in de elleboog
  3. Papieren zakdoekjes gebruiken
  4. Zorg voor voldoende frisse lucht
Voor zorgmedewerkers met luchtweginfectie klachten geldt nu:
  1. Draag tijdens je werk steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, om besmetting van cliënten en collega’s te voorkomen;
  2. Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.

Afwegingen bij (vermoeden van) besmetting

Voor de langdurige zorg blijft het belangrijk om verspreiding van besmetting te voorkomen en kwetsbare cliënten te beschermen. Bij vermoeden van een besmetting of als er sprake is van een uitbraak dan is er overleg met het Verpleegkundig team.We ondersteunen, zo nodig de cliënt met het doen van een zelftest. Het testen via de GGD stopt. Er kan nog steeds besloten worden dat isolatie (verzorging op de eigen kamer) nodig is om verspreiding te voorkomen en andere kwetsbare cliënten te beschermen. Hierbij gelden deze overwegingen:

  • ziektelast van cliënten
  • snelheid van de verspreiding
  • hoe goed cliënten instructies kunnen opvolgen

Bezoek

Er is in principe geen limiet. In het kader van het afwegingsproces kan het zijn dat men aanvullende afspraken maakt.

Medische alertheid

Als een begeleider vermoedt dat er bij je familielid sprake is van een coronabesmetting, dan zal er extra aandacht worden besteed aan het in de gaten houden van het welbevinden, zoals ademhaling, bloeddruk, hartslag. Ook zullen onze begeleiders dan altijd contact met het verpleegkundige team hebben. Zij adviseren de begeleiders over de te nemen stappen en denken mee wat voor alle cliënten van de locatie nodig is. Met betrekking tot te nemen maatregelen adviseren de verpleegkundigen altijd conform de meest actuele richtlijnen van RIVM.

Vaccinatie cliënten

Alle cliënten zijn voor verschillende vaccinatie-rondes van de Rijksoverheid uitgenodigd. Veel cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Vakantie

Kijk op www.wijsopreis.nl wat nodig is.

Verpleegkundig team

Philadelphia heeft een speciaal verpleegkundig team. Begeleiders kunnen 24/7 contact opnemen met dit team voor advies, ook als er een vermoeden bestaat van een coronabesmetting.

Vervoer

Cliënten kunnen, in verband met een kwetsbare gezondheid, gebruik maken van een mondneusmasker.

Vrijwilligers

We zijn blij als vrijwilligers komen helpen. We vragen van hen om de afspraken die men op locatie heeft gemaakt te volgen.