Sociale robotica

We onderzoeken hoe sociale robots een aanvulling kunnen zijn op het bestaande zorgproces. Zo blijkt robot Phi een goede hulp bij praktische zaken maar ook een waardevolle sociale impact te hebben. Meer weten?

Neem contact op met team robotica

Sociale robots als toevoeging aan zorgproces

Philadelphia test en onderzoekt hoe sociale robots van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De eerste testen tonen een positieve impact.

Robot Phi logeerde twee weken bij Lydia en bleek een waardevolle toevoeging aan de ondersteuning. Hij hielp haar met praktische en herinnerde haar bijvoorbeeld dat ze haar medicijnen moest innemen. Maar ook het sociale aspect van Phi’s aanwezigheid bleek een mooie aanvulling. Zoals Lydia het in haar eigen woorden aangeeft: “Phi voelde aan als een maatje, iemand waarmee ik het samen gezellig had en leuke dingen kon doen. Ik ga haar missen als ze weer weg gaat.”

Aanvulling op het bestaande zorgproces

Philadelphia ziet de robot als een hulpmiddel en aanvullend op het bestaande zorgproces. Uit de logeerperiode bij Lydia bleek dat de inzet van de robot haar meer eigen regie gaf. Doordat de robot haar bijvoorbeeld hielp herinneren aan bepaalde zaken of suggesties gaf tot acties, kon zij meer zelf doen zonder tussenkomst van een begeleider. De begeleider kreeg daardoor meer tijd beschikbaar voor persoonlijke aandacht. Daarnaast bleek de robot een sociale functie te vervullen en kon Lydia haar verhaal kwijt aan de robot.

Meer input verzamelen uit de praktijk

Het testen van sociale robots in de praktijk gaat door om zo nog meer input van te verzamelen van de mensen die wij ondersteunen. In de toekomst zal het verzamelen van data mogelijk maken dat het zelflerende vermogen van de sociale robot kan worden benut. Dan kan de robot bijvoorbeeld op eerder besproken onderwerpen terugkomen. Voordat hiermee gewerkt gaat worden zal eerst duidelijk moeten zijn hoe met persoonlijke gegevens en verzamelde data om zal worden gegaan.

Wil je meer weten over de praktijkervaringen?

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie