Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Phila Regenboog

Phila Regenboog

Phila Regenboog is een woon- en kortverblijf locatie met 14 plaatsen, voor kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar die doof of slechthorend zijn of een spraak-/taalontwikkelingstoornis hebben.

Daarnaast kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking (VB) en/of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen en/of problemen in de opvoeding. Ook zijn we er voor hun ouders/verzorgers, behandelaren, leerkrachten en verwijzers.

Wonen bij Phila Regenboog

Phila Regenboog biedt specialistische zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling met 24-uurs verblijfzorg. Als het thuis (tijdelijk) niet goed gaat, kun je (een deel van de week) op Phila Regenboog terecht om te wonen en te leren. Als je een hele week op Phila Regenboog verblijft, heb je een eigen slaapkamer. Ben je niet de hele week aanwezig, dan deel je de slaapkamer met iemand die ook niet de hele week aanwezig is. Er is een gezamenlijke woonkamer en keuken waar we samen eten en waar je kunt spelen en leren.

Leren

Bij Phila Regenboog hebben we twee groepen, elk met een eigen samenstelling, gebaseerd op niveau van functioneren. De behandeling en ontwikkeling richt zich op het vergroten van de communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden en het groeien naar meer zelfstandigheid en ontwikkelen van een eigen identiteit. De behandel-/ontwikkeldoelen worden samen met jou bepaald. Je kunt bijvoorbeeld leren iets te vragen, om te gaan met andere kinderen, jezelf te wassen of geconcentreerd een taak uit te voeren. Je gaat overdag naar school of dagbesteding. Dit is een voorwaarde voor de behandeling. De zorg wordt geboden op basis van een ZZP-ZG en WMO-indicatie.

Communicatie

Onze behandeling/ontwikkeling is gebaseerd op het Sociaal Competentie Model (SCM) en Behandelend Opvoeden. We gebruiken de visie Totale Communicatie: we zetten verschillende middelen in om ervoor te zorgen dat je anderen zo goed begrijpt en dat anderen jou begrijpen. We gebruiken onder andere de Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, foto’s, pictogrammen en voorwerpen in de communicatie. Er wordt nauw samengewerkt met een communicatiedeskundige.

We hebben een intensieve samenwerking met (Kentalis) onderwijs en waar nodig de inzet van gerichte therapie in overleg met behandelend artsen

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

0800 - 0830

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

Deel deze pagina