Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ODC De Rots

ODC De Rots

Orthopedagogisch Dagcentrum de Rots is een intensieve zorglocatie in Purmerend. Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen van 3 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis, een (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

Ons motto ‘iedere stap zetten we samen’ heeft niet alleen betrekking op het contact tussen het kind en de begeleider. Om vooruit te komen spelen de ouders, verzorgers, belangenbehartigers en deskundigen ook een belangrijke rol. Samen brengen we de wensen en behoeften in kaart en zoeken we naar ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel is om ieder ontwikkelingsgebied optimaal te stimuleren. Onze locatie biedt letterlijk en figuurlijk de ruimte om te ontdekken, te groeien en om plezier te maken. Onze groepen zijn klein en daardoor hebben onze ervaren begeleiders zicht op en aandacht voor ieder kind. Er is tijd om aan te sluiten, nieuwsgierigheid op te wekken en de kinderen te stimuleren.

Dagbesteding


ODC de Rots biedt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 dagbehandeling. Ieder kind heeft een eigen behandelplan dat in samenwerking met de gedragsdeskundige wordt opgesteld. Hierin staan doelen die gericht zijn op het bevorderen van bijvoorbeeld de spraak, taal, sociaalemotionele-, cognitieve- en motorische ontwikkeling. Ook is er aandacht voor de zelfredzaamheid, samen(spel) en schoolse vaardigheden.

Om stappen te zetten en doelen te halen, zetten we verschillende methodieken in. Het gaat onder meer om Triple C, het competentiemodel, totale communicatie, speltrainingen en spelstimuleringsprogramma’s. Voor de beeldvorming en het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van de methodiek ’Kleine Stapjes’ en/of het ontwikkelingsdenken vanuit LACCS.

Specialisten


Naast onze pedagogisch medewerkers hebben we een team van betrokken specialisten, die ingezet kunnen worden gedurende het behandeltraject. Denk hierbij aan een gedragsdeskundige, kinderfysiotherapeut, logopedist, sport- en spelbegeleider, speltherapeut, muziekcoach voor de locatie en ergotherapeut die op advies basis wordt ingezet. Naast de dagbehandeling zijn er binnen Philadelphia Zorg ook mogelijkheden voor thuisondersteuning.

Naschoolse opvang


NSO de Rots biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 opvang. Ieder kind heeft een eigen begeleidingsplan, dat is opgesteld in overleg met de ouder(s). In dit plan staan doelen die gericht zijn op samenspel, omgaan met emoties, vrienden maken en zelfredzaamheid.

We bieden kinderen diverse activiteiten aan die op een ongedwongen manier bijdragen aan de ontwikkeling en het behalen van de doelen. We spelen samen, doen spelletjes, gaan naar buiten, knutselen en/of bakken. Tussen de activiteiten door is er voldoende tijd om te ontspannen.

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

0800 - 0830

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

Deel deze pagina