Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kampen

Klim-op ODC

Doelgroep

Ernstige meervoudige beperking, Jeugd en gezin, Lichte verstandelijke beperking, Moeilijk verstaanbaar gedrag, Verstandelijke beperking

Specialisme

Autisme, Psychische problematiek, Psychiatrische problematiek, Epilepsie, Auditieve beperking, Visuele beperking, psychische problematiek, visuele beperking

Locatietype

Intensieve zorglocatie, Logeren en opvang

Faciliteiten

Snoezelruimte, Zwembad

Woonvorm

Logeren en opvang, Intensieve zorglocatie

Contact opties

Hoe kunnen we je helpen?

Aanmelden voor locatie [javascript protected email address] Bellen naar Clientbureau Contact voor leveranciers

ODC De Klim-op is een expertisecentrum voor kind, jeugd en gezin in Kampen. Het is voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB) en/of een meervoudige beperking. Het expertisecentrum beschikt over veel diagnostische- en begeleidingsmogelijkheden, waar opvoeders terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van een kind. Het gebouw is voorzien van mooie lichte ruimtes met de gewenste faciliteiten zoals een eigen zwembad, snoezelruimte en gymzaal en een prachtig speelplein.

Orthopedagogisch Dagcentrum

In ons kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. We begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Speciale peutergroepen

Veel kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bezoeken een of meerdere dagdelen per week een peuterspeelzaal. Een peuterspeelzaal kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Als er sprake is, of het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand, dan kun je terecht bij de speciale peutergroep Okidoki.

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie waarin er samen met ouders aan verschillende doelen wordt gewerkt. Er zijn twee vormen van ambulante ondersteuning:

1) Intensieve ambulante ondersteuning door een coördinerend ambulant begeleider. Die ondersteunt en begeleidt het gezin intensief op (psycho) sociaal en/of pedagogisch gebied.

2) Praktische ambulante ondersteuning door een ambulant medewerker. Die ondersteunt in het functioneren in het dagelijks leven en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Interesse in ambulante ondersteuning? Neem contact op met het cliëntbureau. Zij zijn te bereiken op 0800 – 0830 of via e-mail: clientbureau@philadelphia.nl

Ondersteuning op school

Het expertisecentrum kan kinderen in het speciale en reguliere onderwijs ondersteuning bieden. Dat kan ook bij kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan.

Adres
Harmoniepad 1
8265 PK Kampen

Extra zorgopvang

Binnen de Klim-op is er extra zorgopvang (EZO) mogelijk, als uw kind hier indicatie voor heeft. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is er EZO. Extra zorgopvang op deze dagen is van 15.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling dat u uw kind zelf ophaalt. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om uw kind hiervoor aan te melden. We hopen deze vorm van opvang in de toekomst weer voor nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken.

Logeren

Logeren kan op verschillende prachtige aangepaste accommodaties. Thuiswonende kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen het hele jaar door logeren. Het logeren biedt logees een fijne tijd en ouders en andere gezinsleden een tijdelijke ontlasting van de vaak intensieve dagelijkse zorg. De kinderen kunnen logeren op twee verschillende locaties: de Kamperfoelie in Kampen en de Imminkhoeve in Lemele.

"We hebben o.a. een snoezelruimte, gymzaal en een prachtig speelplein"

94,1%

van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'.

Hier vind je ons