Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Klim-op ODC

Klim-op ODC

De Klim-op is een expertisecentrum voor kind, jeugd en gezin in Kampen. Het is voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB) en/of een lichamelijke beperking.

Het expertisecentrum beschikt over veel diagnostische- en begeleidingsmogelijkheden, waar opvoeders terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van een kind. Het gebouw is voorzien van mooie lichte ruimtes met de gewenste faciliteiten zoals een eigen zwembad, snoezelruimte en gymzaal en een prachtig speelplein.

Orthopedagogisch Dagcentrum

In ons kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. We begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Speciale peutergroepen

Veel kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bezoeken een of meerdere dagdelen per week een peuterspeelzaal. Een peuterspeelzaal kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Indien er sprake is, of het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand, dan kun je terecht bij de speciale peutergroepen Okidoki of De Diamant.

Gezinsondersteuning

In gezinnen met een verstandelijk gehandicapt familielid is extra hulp soms gewenst. Met gezinsondersteuning bieden we hulp in het dagelijks leven van het gezin. Het kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding bij vrijetijdsactiviteiten of praktische pedagogische ondersteuning. Ook in complexere situaties kan gezinsondersteuning een goede oplossing zijn; het bieden van hulp bij verzorging, begeleiding bij ingewikkelde opvoedingssituaties of ondersteuning bij deelname aan het maatschappelijk leven.

Zaterdagopvang en zondagopvang

In De Klim-op bieden wij zaterdag- en/of zondagopvang aan thuiswonende kinderen. Het doel van de opvang is dat de kinderen op een ontspannen wijze een fijne zaterdag of zondag hebben. Plezier staat centraal!

Ondersteuning op school

Het expertisecentrum kan kinderen in het speciale en reguliere onderwijs ondersteuning bieden. Dat kan ook bij kinderen die naar de peuterspeelzaal of naar de kinderopvang gaan.

Buitenschoolse opvang, Extra zorg ondersteuning en Vakantie-opvang

De kinderen worden opgevangen door professionele begeleiders. Op het programma staan ontspannende en op belevingsgerichte activiteiten. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, bewegen en knutselen.

Logeren

Logeren kan op verschillende prachtige aangepaste accommodaties. Thuiswonende
kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen het hele jaar door logeren. Het logeren biedt logees een fijne tijd en ouders en andere gezinsleden een tijdelijke ontlasting van de vaak intensieve dagelijkse zorg. De kinderen kunnen logeren op drie verschillende locaties: de kamperfoelie in Kampen, het Ronald McDonald Huis in Beesterzwaag of Arnhem en de Imminkhoeve in Lemele.

Contact en aanmelden

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

0800 - 0830

Gemeten kwaliteit

'94,1% van de cliënten geeft aan dat Philadelphia Top! of Goed helpt om hen het beste uit zichzelf te laten halen'. Lees hier hoe wij er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat

Deel deze pagina