Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Philadelphia, Visio en Bartiméus; 30 jaar samenwerking in visuele zorg

Veel verbeterd, maar ook nog veel te doen

'De cliënt heeft een bril en hoeft dus niet naar Bartiméus of Visio.' Het was één van de stellingen die aan bod kwam tijdens de bijeenkomst van Bartiméus, Philadelphia en Visio deze week. Doordat er binnen Philadelphia structureel aandacht is voor slechtziend- of blindheid herkennen begeleiders visuele problematiek bij cliënten beter en vinden zij de weg naar de specialisten van Bartiméus, Visio en het Horen en Zien-team van Philadelphia. Deze opzet maakt dat de aandacht voor visuele (en gehoor-)problemen intern goed is verankerd. Het is één van de resultaten van de steeds hechter geworden samenwerking tussen Bartiméus, Visio en Philadelphia.

Deze week werd de dertigjarige samenwerking tussen de drie zorgorganisaties gevierd. Een mooi moment om te reflecteren op de stappen die zijn gezet, maar ook om vooruit te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst. Julianne Meijers (voorzitter RvB Bartiméus), Han van Esch (lid RvB Philadelphia) en Margreeth Kasper de Kroon (voorzitter RvB Visio) ontmoetten elkaar in Amersfoort. Aan de hand van stellingen kwamen diverse onderwerpen aan bod. Sommige stellingen waren op cliëntniveau, andere op organisatieniveau. Elkaar inspirerend werden er ideeën en lessons learned uitgewisseld.

'Het was niet de eerste keer dat we als bestuurders elkaar ontmoetten. De afgelopen 30 jaar is de samenwerking steeds hechter geworden', vertelt Julianne Meijers van Bartiméus. 'Kennis wordt uitgewisseld en op alle locaties van Philadelphia wordt dienstverlening vanuit Visio, Bartiméus en het eigen Horen en Zien-team ingezet. Dit voor het onderzoeken van cliënten, maar ook voor directe en praktische advisering. Daarbij kan gedacht worden aan lichtadvies of een ervaringsles waarbij begeleiders door middel van speciale brillen kunnen ervaren wat de cliënt ziet.'

Essentiële samenwerking

De samenwerking tussen de drie zorgorganisaties is essentieel voor mensen met een visuele beperking. Zo’n 20-25% van mensen met een verstandelijke beperking heeft ook een visuele beperking. Bij mensen met een meervoudige beperking ligt dat percentage nog hoger, op 40%. Bij mensen zonder verdere lichamelijke of verstandelijke beperkingen komt een visuele beperking maar bij 4% voor. Dit is niet algemeen bekend, waardoor een visuele beperking nog veel te vaak niet herkend wordt in de reguliere gehandicaptenzorg. 'Er zijn zelfs voorbeelden van blinde cliënten, waarvan de begeleiding niet doorhad dat de cliënt niets zag', aldus Han van Esch van Philadephia.

Ook worden kennis en innovaties voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking proactief gedeeld. Bijvoorbeeld in scholingen aan gedragskundigen. Zo wordt gewerkt aan meer bewustwording. Immers, je weet niet wat je niet weet en een stevige samenwerking maakt de uitwisseling van kennis eenvoudiger.

Maar ook bij de inrichting van woningen bij Philadelphia denken Visio en Bartiméus actief mee. De ambitie leeft om inclusief te bouwen, en dus vanaf het begin de woningen zo te ontwerpen dat deze voor mensen met een visuele beperking geschikt zijn. Het aanbrengen van contrastkleuren op deuren of het aanbrengen van een voelelement naast een deur maken het leven van een cliënt met een visuele beperking aanzienlijk eenvoudiger.

Alle drie de organisaties juichen de hechte samenwerking toe. Mensen met een beperking krijgen hierdoor steeds betere en efficiëntere zorg en dat is waar het uiteindelijk voor alle drie de organisaties om gaat.

Deel deze pagina