Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Methodiek Leerbaar & Weerbaar toegankelijk voor doven en slechthorenden met een verstandelijke beperking

Vergroten van weerbaarheid ten aanzien van seksueel misbruik

Bij Philadelphia vinden we het belangrijk dat de mensen die we ondersteunen zichzelf kunnen zijn. Dat ze hun eigen keuzes maken, hun talenten ontwikkelen, grip hebben op hun welzijn en met trots meedoen in de maatschappij. Met Leerbaar & Weerbaar ondersteunen we ze hierbij. We verrijken deze methodiek nu door een deel van het materiaal toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke en een gehoorbeperking.

Aandacht voor een gezonde seksuele ontwikkeling is voor ieder mens van belang. Door het aanbieden van voldoende kennis over seksualiteit en het bewust maken van eigen grenzen, leg je een goede basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling, en voorkom je (herhaling van) seksueel misbruik. Leerbaar & Weerbaar helpt begeleiders deze basis te leggen bij mensen met een verstandelijke beperking.

De toegankelijkheid van de methodiek is ontoereikend voor de dove en slechthorende cliënten. Aansluiting bij hun belevingswereld en ontwikkelings- en communicatieniveau is heel belangrijk. Met subsidie van Sass kunnen we het materiaal dat gaat over seksualiteit aanpassen om ook deze doelgroep te kunnen bedienen. Een specialistische tolk gebarentaal vertaalt het materiaal. Deze vertaling toetsen we aan de doelgroep op de toegankelijkheid en passen we zo nodig aan. Het resultaat is een uitbreiding en verrijking van een beproefde methodiek.

Net als het huidige ‘Leerbaar & Weerbaar’ wordt ook deze uitgebreide en verrijkte versie vrijgegeven voor alle andere organisaties in de gehandicaptenzorg. Ook verwanten en docenten in het speciaal onderwijs kunnen toegang krijgen. Zo kunnen naast de cliënten van Philadelphia ook anderen profiteren van deze voor slechthorende/dove mensen toegankelijke versie. Naar verwachting komt het materiaal eind 2024 beschikbaar.

Meer weten? Mail naar leerbaarenweerbaar@philadelphia.nl

Deel deze pagina