Duidelijke afspraken

Als je bij Philadelphia komt wonen dan is het prettig dat we duidelijke afspraken maken. Zodat je weet waar je aan toe bent en goed inzicht hebt in jouw financiële situatie. Wil je meer weten over de verdeling van de kosten?

Lees verder over: Wie betaalt wat?

Wonen bij Philadelphia

Als je bij Philadelphia komt wonen dan is het fijn dat je weet waar je aan toe bent. Daarom hebben we op een rij gezet wat je van ons mag verwachten. 

Prettig leven

Samen met jou doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij zo veilig, prettig en gezellig mogelijk woont. Jouw zelfstandigheid en ontwikkeling staat daarbij centraal. Je bepaalt zelf hoe je jouw huis inricht. Ook kies je zelf welke (extra) producten en diensten je van Philadelphia zal gebruiken.

Duidelijkheid over jouw financiële situatie

Het is belangrijk dat je weet of je in een huis van Philadelphia woont  of dat je zelf een woning huurt. We leggen je uit wat dat voor jouw geld betekent zodat er geen financiële verrassingen zullen zijn. We proberen zo goed als mogelijk uit te leggen wie in welke situatie wat betaalt. Je kunt er meer over lezen op de pagina: 'Wie betaalt wat?'.

Heldere afspraken maken

Alle afspraken die we maken over jouw woonsituatie en jouw ontwikkelingen leggen we vast in de afsprakenkaart. Daar kun je altijd in terug zien wat er is afgesproken. Als er bijzondere afspraken gelden voor jouw woonplek dan leggen we die duidelijk aan jou uit. Ook zorgen we ervoor dat de afspraken die voor jou en je medebewoners gelden goed worden besproken in het huiskameroverleg. Zo weet je waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Met vragen kun je natuurlijk altijd terecht bij jouw begeleiders of bij jou locatiemanager. 

Download het overzicht ‘Ik mag van Philadelphia verwachten
 

Ook interessant

Vragen

Waarom bestaat scheiden van wonen en zorg?

Scheiden van wonen en zorg heeft als belangrijkste doel mensen te stimuleren om langer zelfstandig te wonen. Daarnaast geeft het mensen die op een zorglocatie wonen meer keuzevrijheid. Je kunt bewust nadenken over hoe jij wilt wonen en meer invloed uitoefenen op je eigen woonsituatie. Scheiden van zorg en wonen heeft er toe geleid dat er meer uiteenlopende woonvariaties zijn ontstaan. 


Wat is scheiden van wonen en zorg?

Als wonen en zorg gescheiden is dan betaal je zelf voor je huis. Je koopt of huurt dan jouw eigen huis. De zorg ontvang je van een zorginstelling. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg en in sommige gevallen met eigen geld.


Zoek een locatie