Ontwikkelen op jouw tempo

Leren en werken kan op meerdere manieren. Als het maar bij je past.

Neem contact met ons op

Werken en leren bij Philadelphia

Het is belangrijk om zo veel als mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Door je talenten te ontdekken kun je ontwikkelen op een manier die bij je past.

In de ondersteuning van ‘Mijn Werk’ richten we ons op kwaliteiten die je nodig hebt om je talenten te ontwikkelen en te gebruiken:

  • Zelfbewust - je eigen sterktes en zwaktes kennen en daarmee kunnen omgaan. Jezelf in de hand kunnen houden. Niet de schuld op een ander afschuiven als je iets niet goed hebt gedaan.
  • Open - bereid om nieuwe dingen uit te proberen en te leren. Geduld hebben.
  • Positief - plezier beleven aan je werk. Bereid zijn om iets extra's te doen als dat nodig is.
  • Weerbaar - omgaan met tegenslagen. Om hulp vragen als je ergens niet uitkomt. Van fouten leren. Kritiek niet persoonlijk aantrekken. Niet in paniek raken.
  • Op de hoogte - weten wat er van je wordt verwacht en wat je mogelijkheden zijn.


‘Mijn Werk’ van Philadelphia

‘Mijn Werk’ van Philadelphia biedt verschillende manieren van leren en werken. We kijken samen wat bij jou past. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met arbeidsmatige dagbesteding of het ‘werkfit maken’-traject. Je werkt op je eigen tempo en doet nieuwe vaardigheden op. Philadelphia biedt naast arbeidsmatige dagbesteding ook andere vormen van dagbesteding

In het leerwerktraject doe je niet alleen vaardigheden op, je leert ook een specifiek vak. Je sluit het traject af met een branche-erkend certificaat. Dat maakt werk zoeken makkelijker. In je zoektocht naar een betaalde baan kun je hulp krijgen van een jobcoach. Deze jobcoach kan jou ook ondersteunen als je al werkt. Zodat jij je baan kunt behouden en een prettig (werk)leven hebt.


Weet je niet precies welke vorm van leren en werken bij jou past?

Wij helpen je graag verder!

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me aanmelden voor het 'naar werk'-traject?

Aanmelden voor het 'naar-werk'-traject gaat via jouw contactpersoon bij het UWV. Wij kunnen je helpen bij het aanmeldproces. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact op met ons cliëntbureau.


Welke financiering is nodig om te kunnen deelnemen aan het leerwerktraject?

Aangezien het leerwerktraject uiteenlopende doelgroepen kent zijn ook de daarbij behorende financieringen erg divers. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een beschikking of toewijzing vanuit de gemeente (Wmo of Participatiewet), het UWV (Wajong), of de Wlz. Daarnaast kunnen ook deelnemers met een pgb of vanuit subsidieregelingen deelnemen aan het leerwerktraject. Neem als je niet zeker weet of je over de juiste financiering beschikt gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden.


Wie kan deelnemen aan een leerwerktraject?

Het volgen van een leerwerktraject is voor iedereen die een arbeidsbeperking heeft en zich verder wil ontwikkelen en een specifiek vak wil leren. Dit kunnen jongeren zijn vanuit het speciaal onderwijs (praktijkschool of VSO), deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen, mensen vanuit het doelgroepenregister, etc. Neem als je niet zeker weet of jij aan het leerwerktraject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Zij kunnen samen met jou naar de mogelijkheden kijken.


Wie kan deelnemen aan het 'werkfit maken'-traject?

Als je een WIA-, Wajong, Ziektewetuitkering of uitkering via de gemeente krijgt dan kun je gebruikmaken van een traject met arbeidsgewenning als doel. Neem als je niet zeker weet of jij aan het traject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden.