Verwijzen naar Philadelphia

Als verwijzer kun je mensen met een beperking naar Philadelphia doorverwijzen. Wij kijken graag samen naar de ondersteuningsvraag en de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Informatie voor verwijzers

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking. Wij bieden zorg en ondersteuning op maat en kijken naar de mogelijkheden van ieder mens. Wij ondersteunen uiteenlopende doelgroepen:

Ons aanbod

Wij bieden ondersteuning bij wonen, daginvulling en leren en werken. Wonen kan bij ons beschermd, met begeleiding of met intensieve begeleiding en verzorging. Kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om tijdelijk bij ons te logeren. Mensen die zelfstandig wonen kunnen door onze begeleiders ambulant begeleid worden. Wij bieden ontmoetingsplekken en cursussen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en ouderen bieden wij belevingsgerichte dagbesteding. Daarnaast hebben we uiteenlopende vormen van dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Ook bieden we werkfit-trajecten, leerwerktrajecten en jobcoaching aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doorverwijzen naar Philadelphia

Direct iemand aanmelden kan via het aanmeldformulier. Als de ondersteuningsvraag nog niet geheel duidelijk blijkt dan denken wij graag mee over de mogelijkheden.