Leef het leven!

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Zodat jij een fijn leven hebt!

Neem contact met ons op

Leven met een verstandelijke beperking

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed in bent. Wij hebben nagedacht over hoe we jou het beste kunnen ondersteunen. We leggen uit wat we belangrijk vinden en hoe het jou kan helpen. Zodat jij een fijn leven hebt!
 

Zelf keuzes maken

Jij maakt je eigen keuzes. Wij kijken samen met jou naar wat jouw wensen zijn. Ook bekijken we waarin jij nog kunt groeien. We helpen je om stappen te zetten en je dromen waar te maken.
 

Ruimte hebben om te proberen

Jij doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om te ontdekken wat je talenten zijn krijg je ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Zo leer je steeds beter wat bij je past.
 

Een eigen netwerk hebben

Wij kennen de mensen om je heen. We vinden het belangrijk dat jouw vrienden en familie zich welkom voelen. Zodat jij een prettig en goed contact kunt hebben met de mensen in jouw netwerk.
 

Gezien en gehoord worden

We vinden het belangrijk om goed met jou te communiceren. We luisteren naar je. Samen met jou kijken we naar jouw mogelijkheden. Zodat we jou kunnen ondersteunen om je verder te ontwikkelen.
 

Meedoen in de samenleving

Je staat midden in de samenleving. Wij bekijken samen met jou hoe je jouw dag goed kunt invullen. We helpen je om stappen te zetten. Zodat je steeds zelfstandiger kunt worden.
 

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Vragen

Wat zijn de verplichtingen vanuit de overheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de gevolgen als ik daar niet aan voldoe?

In totaal moeten tot 2026: 100.000 extra werknemers aan de slag binnen het bedrijfsleven en 25.000 extra werknemers bij de overheid. Wanneer werkgevers er niet in slagen legt de overheid een boete (quotum toeslag) op. Deze kan oplopen tot 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar, voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.


Welke financiering is nodig om te kunnen deelnemen aan het leerwerktraject?

Aangezien het leerwerktraject uiteenlopende doelgroepen kent zijn ook de daarbij behorende financieringen erg divers. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een beschikking of toewijzing vanuit de gemeente (Wmo of Participatiewet), het UWV (Wajong), of de Wlz. Daarnaast kunnen ook deelnemers met een pgb of vanuit subsidieregelingen deelnemen aan het leerwerktraject. Neem als je niet zeker weet of je over de juiste financiering beschikt gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden.


Welke partijen spelen een rol in het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Philadelphia werkt in opdracht van het UWV of van gemeenten. Naast het UWV en de gemeente krijg je te maken met de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat collega-bedrijven of instellingen zijn betrokken.


Wie kan deelnemen aan een leerwerktraject?

Het volgen van een leerwerktraject is voor iedereen die een arbeidsbeperking heeft en zich verder wil ontwikkelen en een specifiek vak wil leren. Dit kunnen jongeren zijn vanuit het speciaal onderwijs (praktijkschool of VSO), deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen, mensen vanuit het doelgroepenregister, etc. Neem als je niet zeker weet of jij aan het leerwerktraject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Zij kunnen samen met jou naar de mogelijkheden kijken.


Zoek een locatie

Zoekopties