Samen stappen zetten!

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. We weten welke momenten spannend zijn in het leven van jouw kind. We helpen je om daar op voorbereid te zijn en kijken samen naar de toekomst.

Neem contact met ons op

Leven met een kind met een beperking

Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Opvoeden kan een voortdurende zoektocht worden. Wij hebben nagedacht over hoe we jou en je kind het beste kunnen ondersteunen. We leggen uit wat we belangrijk vinden, wat we ermee bedoelen en hoe het jullie kan helpen. Zodat jouw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en jij je gesteund voelt in de opvoeding.
 

Ruimte hebben om te ontdekken

Jouw kind krijgt de ruimte om nieuwe dingen te proberen en zo zelf de wereld te ontdekken. Wij begrijpen dat dit spannend kan zijn, maar weten ook hoe belangrijk het is. Zo kan je kind zich steeds verder ontwikkelen.
 

Verbonden met gezin en familie

Voor jouw kind is het gezin een belangrijke basis. Wij snappen dat jullie altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom ondersteunen wij niet alleen jouw kind, maar hebben wij oog voor het hele gezin.
 

Gezien en gehoord worden

Wij luisteren en kijken goed naar wat jouw kind nodig heeft. Wij snappen dat opvoeden voor jou een voortdurende zoektocht is en dilemma’s met zich meebrengt. We helpen je om de balans te vinden in jouw gezin.
 

Erbij horen

Jouw kind hoort erbij. Net als zijn of haar leeftijdsgenootjes. We helpen jouw kind om een zo prettig mogelijk leven te leiden. En we helpen jou, als ouder, om de mogelijkheden van jouw kind te ontdekken en om te zien waar je terecht kunt.
 

Vooruit kijken

We weten welke momenten spannend zijn in het leven van jouw kind. We helpen je om daar op voorbereid te zijn en kijken samen naar de toekomst. Zo groeien jullie stap voor stap richting volwassenheid.
 

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Vragen

Wat als mijn kind doof of slechthorend geboren wordt?

De eerste drie levensjaren van een kind worden ook wel de kritieke periode genoemd. In deze tijd ontwikkelt een kind de zintuigen. Als er tijdens deze periode sprake is van gehoorproblemen dan levert dat vrijwel altijd een blijvende beperking van het auditief systeem op. Met andere woorden: prikkels zoals geluid en informatie zullen niet altijd via het gehoor door kunnen dringen in de hersenen. Een verstoorde auditieve ontwikkeling levert daarmee ook een verstoring op in de taalontwikkeling.


Wat betekent orthopedagogische ondersteuning?

Orthopedagogische ondersteuning is ondersteuning voor mensen met ontwikkelingsproblemen. De orthopedagoog onderzoekt mensen die te maken hebben met leer- of gedragsproblemen. Met als doel om te achterhalen van welke problemen er precies sprake is en wat hier mogelijk de oorzaak van is. Aan de hand van dit onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Zodat het kind zoveel mogelijk kans krijgt om zicht te ontwikkelen.


Wat is beeldzorg?

Bij ondersteuning via beeldbellen maakt de professionele begeleider contact via een beeldscherm. Dat kan via een computer, een laptop of een tablet. Philadelphia maakt gebruik van de speciale DigiContact-app.


Wat is het verschil tussen doof en slechthorend?

We gebruiken de term slechthorend wanneer iemand gehoorverlies heeft in één of beide oren. Wanneer dit gehoorverlies in beide oren 90 decibel of meer is dan noemen we dit doof.


Zoek een locatie