Verslaafd en dan?

Een verslaving kan veel impact hebben op het dagelijks leven. We zijn alert op de signalen en kunnen begeleiden naar gepaste verslavingszorg. Meer weten?

Neem contact met ons op

Verslaving en een beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een groter risico om verslaafd te raken. Ze kunnen meestal minder goed met lastige situaties omgaan, zijn makkelijk te beïnvloeden of ze voelen een sociale afstand met de maatschappij. Om de psychische pijn, isolatie of eenzaamheid te verzachten of om bij een groep te horen, kunnen ze hun toevlucht zoeken in verslavende middelen zoals alcohol, drugs, sigaretten en energy drinks.

Passende begeleiding

Binnen Philadelphia vinden we het in deze situaties belangrijk te kijken naar de passende begeleiding en behandeling voor de mensen die wij ondersteunen. We kennen hierbij een aantal aandachtspunten:

  • Voorkomen is beter dan genezen

Daarom geven we voorlichting over de gevaren van bijvoorbeeld alcohol en drugs. We weten dat zulke gesprekken zorgvuldig gevoerd moeten worden om het juiste effect te bewerkstelligen. Daarom gaan we een open gesprek aan met de mensen die we ondersteunen en zorgen we dat ze met vragen en onzekerheden bij ons terecht kunnen.

  • Alert zijn op signalen

Het is soms moeilijk te bepalen of iemand verslaafd is. Een eenvoudige checklist die zekerheid geeft, bestaat helaas niet. We zijn alert op signalen, zoals veranderingen in gedrag, functioneren of lichamelijke gezondheid.

  • Begeleiden naar verslavingszorg

Philadelphia biedt geen verslavingszorg. Wel kunnen we mensen die we ondersteunen begeleiden naar een verslavingszorgorganisatie. We bekijken per individu of en hoe we ondersteuning kunnen bieden tijdens het behandelprogramma.

  • Overlast voor de omgeving

Een verslaafde zorgt soms voor overlast voor de omgeving. Grenzen stellen blijft belangrijk. In deze situatie hechten we veel waarde aan duidelijke communicatie. We bespreken met de mensen die wij ondersteunen welk gedrag eventueel onwenselijk is en wat we van hem of haar verwachten.

Ondersteuning bij verslaving

Philadelphia heeft gedragsdeskundige in dienst en geeft alle medewerkers toegang tot een 2-daagse training via het leerhuis. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

 

Vragen

Zoeken in de veelgestelde vragen?


Zoek een locatie