Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Symposium Regelarm Verantwoorden

Uitnodiging Symposium Regelarm Verantwoorden

Van pilot naar realiteit

Op woensdag 1 november organiseren de zorgkantoren van CZ, Menzis en ZilverenKruis en Philadelphia Zorg het symposium ‘Regelarm Verantwoorden’. Na vier jaar intensief samenwerken binnen het Experiment Vernieuwend Verantwoorden van de NZa, delen wij graag de uitkomsten, inzichten en lessons learned met belanghebbenden en belangstellenden in de gehandicaptenzorg.

Wat heeft Regelarm Verantwoorden opgeleverd voor cliënten en medewerkers? Wat zijn de succesfactoren voor de invoering van Regelarm Verantwoorden binnen de organisatie? En hoe kan deze werkwijze verder verbreed worden binnen de gehandicaptenzorg?

Sprekers Johan Rijneveld (directeur regulering NZa) en Theo van Uum (directeur VGN) gaan hier dieper op in, samen met de spelers van het eerste uur Caro Verlaan (CZ zorgkantoor), Bas Bodzinga (Philadelphia) en Jan Megens (VWS).

Daarnaast biedt het programma volop gelegenheid voor onderling contact en het uitwisselen van ervaringen.

Graag tot ziens op 1 november!

Praktische informatie

Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen

Programma
10.00 uur: ontvangst
10.30 uur: opening met dagvoorzitter Simone van Trier
… uur: Lunch
14.45 uur: plenaire afsluiting inclusief borrel

Meld je aan voor het symposium