Leren en werken

Een kandidaat die een leerwerktraject volgt is de helft van de tijd bij jou op de werkvloer te vinden. Deze vorm van arbeidsparticipatie voldoet aan de Social Return-voorwaarden. Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op

Voldoen aan Social Return-voorwaarden

Kandidaten die terwijl ze aan de slag gaan ook willen leren kunnen een leerwerktraject volgen. Zo kunnen ze ervaring opdoen in de praktijk en tegelijkertijd kennis opdoen van de theorie. De trajecten hebben een duur van 1 tot 2 jaar. Wanneer een kandidaat het traject succesvol afrondt ontvangt hij een branche-erkend certificaat op niveau 1. Dit kan een opstap zijn naar een betaalde baan. Uiteraard bent je geenszins verplicht om de kandidaat na afloop van het traject in dienst te nemen.

Kandidaat werkt mee

Het leerwerktraject betekent voor jou dat de kandidaat de helft van de tijd bij jou op de werkvloer te vinden is. De andere helft volgt de kandidaat lessen. Deze lessen worden in het bedrijf of op korte afstand van het bedrijf gegeven. De coach zorgt voor kennisoverdracht in het bedrijf naar de medewerkers.

Kandidaten komen beschikbaar via het UWV of de gemeente. Een dergelijk project voldoet aan de Social Return-voorwaarden en telt mee voor het arbeidsquotum. Tijdens het volgen van het traject heeft de deelnemer een trajectfinanciering en is niet bij jou in loondienst.

Wil je een kandidaat op de loonlijst te zetten?

Vragen

Met welke regels en wetten krijg ik te maken als ik iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in mijn organisatie wil laten werken?

De regels en wetten die van toepassing zijn verschillen per situatie. Het kan gaan om de: Participatiewet, banenafspraak, quotumwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jobcoaches van Philadelphia hebben kennis en inzicht van al deze regelingen en voorzien je graag van de informatie die voor jouw situatie van toepassing is.


Wat moet ik me voorstellen bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’?

De term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gebruikt voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimum loon te verdienen. Er zijn verschillende doelgroepen waarop dit van toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Als je wilt gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan maakt Philadelphia eerst samen met jou een medewerkers- en een bedrijfsprofiel. Deze profielen vormen de basis voor het aannemen van juist díe mensen die bij jouw organisatie passen.


Wat zijn de verplichtingen vanuit de overheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat zijn de gevolgen als ik daar niet aan voldoe?

In totaal moeten tot 2026: 100.000 extra werknemers aan de slag binnen het bedrijfsleven en 25.000 extra werknemers bij de overheid. Wanneer werkgevers er niet in slagen legt de overheid een boete (quotum toeslag) op. Deze kan oplopen tot 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar, voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.


Welke partijen spelen een rol in het toeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Philadelphia werkt in opdracht van het UWV of van gemeenten. Naast het UWV en de gemeente krijg je te maken met de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat collega-bedrijven of instellingen zijn betrokken.


Zoek een locatie