ScherpER

ScherpER is een club jonge, ambitieuze mensen die graag de verbinding zoekt. Die verbinding willen we zoeken binnen Philadelphia en in het bijzonder met collega’s tot en met 35 jaar. ScherpER wil graag kennis en ervaringen delen, inspiratie opdoen, nieuwe ideeën ontwikkelen en Philadelphia scherp houden. Kortom, fris vakmanschap binnen onze eigen generatie, met een uitwerking binnen heel Philadelphia. Daarnaast willen we ook de verbinding leggen met de wereld buiten Philadelphia; om te leren en te (laten) inspireren. Om een positieve impact op Philadelphia en de wereld om ons heen te bewerkstelligen. Wil je ook meedoen? Stuur dan een mail naar scherper@philadelphia.nl.