Samenwerken met stakeholders

We houden contact

Philadelphia begrijpt hoe belangrijk het is om contact te houden met stakeholders. Bij het maken van beleid overleggen we bijvoorbeeld met de cliëntenraad, de familieraad en ondernemingsraad. Ook gaan we jaarlijks in gesprek met leveranciers. We nodigen ieder jaar onze inkoop-partners uit om samen kennis te delen, ideeën te verzamelen en projecten te starten. De raad van bestuur overlegt regelmatig met de financiers van Philadelphia en het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening organiseren wij een stakeholdersdag.

Wetenschappelijke adviesraad

Verder heeft Philadelphia een wetenschappelijke adviesraad die twee tot vier keer per jaar bijeenkomt om ontwikkelingen rondom wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de verschillende doelgroepen van Philadelphia te bespreken. De adviesraad denkt ook mee over de wetenschapsagenda van Philadelphia. Tenslotte heeft Philadelphia een maatschappelijk adviesraad. De leden van de maatschappelijke adviesraad zijn de ‘voelsprieten’ van Philadelphia in de samenleving en werken met Philadelphia samen als klankbord, spiegel, netwerker en ambassadeur. In een bijlage bij dit jaarverslag staat een uitgebreide toelichting op het stakeholder overzicht hieronder.

We werken samen met stakeholders die direct bij zorg en begeleiding zijn betrokken (input relaties), stakeholders die te maken hebben met onze zorg en ondersteuning (output relaties), stakeholders die ons helpen ons werk te doen (enabling relaties) en stakeholders die direct en indirect onze stichting mogelijk maken (normatieve en overige relaties).