De raad van toezicht van Philadelphia

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft vijf leden.

 

Ernst Kuipers voorzitter van de Raad van Toezicht
Monique Verdier lid van de raad van toezicht op voordracht van cliënten en verwanten en vice-voorzitter
Hanna Swaab-Barneveld lid van de raad van toezicht met aandachtgebied zorg en kwaliteit
Koos Boot lid van de raad van toezicht met aandachtgebied financiën
Bert Bult lid van de raad van toezicht op voordracht van de ondernemingsraad


Voor contact kunt u mailen naar info@philadelphia.nl. En voor het versturen van post kunt u het volgende postadres gebruiken: Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort

Profiel Raad van Toezicht
Werving en selectie procedure leden Raad van Toezicht Philadelphia
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie
Reglement Benoeming- en Remuneratiecomissie
Reglement commissie zorg en kwaliteit
Werkwijze permanente educatie

Mededelingen van de Raad van Toezicht