De raad van bestuur van Philadelphia

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van Philadelphia en voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

 


Han van Esch plaatsvervangend voorzitter raad van bestuur en verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die Philadelphia biedt
Jeroen van de Pas bestuurslid en verantwoordelijk voor het financieel beleid  van Philadelphia en ICT

Reglement Raad van Bestuur
Werkwijze declaraties Raad van Bestuur
Werving en selectie procedure leden Raad van Bestuur Philadelphia


De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en adviseert de raad van bestuur.