Philadelphia Business Club…

voor ondernemende bedrijven die begrijpen hoe belangrijk duurzame zorg is

Meld u aan

Word lid van de Philadelphia Business Club

Voor Philadelphia is een duurzame strategie een meerjarenbeleid dat toekomstbestendig is. Dat wij als zorginstelling een mensgerichte organisatie zijn die het beste uit cliënten én haar medewerkers haalt. Een organisatie ook die een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering heeft en die is geworteld in, en bijdraagt aan, de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken. Duurzaamheid is voor Philadelphia aan de ene kant onze cliënten zo veel mogelijk onderdeel van onze samenleving te laten zijn (ook wel het verhogen van de sociale footprint genoemd) en anderzijds zo zuinig mogelijk om te gaan met bijvoorbeeld energie, water en grondstoffen (de verlaging van de CO2 footprint).

Om dit te bereiken is samenwerken met anderen cruciaal. Om al het goede op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bundelen is de Philadelphia Business Club opgericht. Hierin zoekt Philadelphia aansluiting en samenwerking met partijen, waaronder partners.

Een club voor iedereen die verbonden is aan Philadelphia en wil bijdragen aan ‘duurzame zorg’.

De Philadelphia Business Club leent zich voor samenwerken. En wat is een club zonder leden? We zijn dus op zoek naar jou! Ondernemende bedrijven die begrijpen hoe belangrijk ‘duurzame zorg’ is. En zelf ook een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering nastreven.

Doe je mee?

Elke organisatie die wil participeren in ‘duurzame zorg’ en zich wil aansluiten bij deze bijzondere club is van harte welkom! Als eerste om hierin samen op te trekken en gebruik te maken van elkaars goede ideeën, als tweede om met elkaar financieel of taakgericht bij te dragen aan goede initiatieven op het gebied onze sociale footprint waarover we het eerder hadden.

Lid worden kan financieel, maar moet en hoeft niet. Want bijdragen kan op veel verschillende manieren. Misschien dat je actief wilt zijn bij een van onze evenementen, of kun je een van onze cliënten een werkplek aanbieden binnen jouw organisatie. De mogelijkheden zijn divers. En wij stellen elke bijdrage zeer op prijs.

Wil je alleen financieel bijdragen dan kan dat ook. Om lid te worden klik je hier voor meer informatie en om je in te schrijven.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

Samen duurzaam optrekken, Philadelphia doet daar graag iets voor terug. Een goede relatie hadden we al, daaraan voegen we graag iets toe. Zo kan Philadelphia clubleden ondersteunen bij de invulling van hun quotum in het kader van arbeidsparticipatie, de SROI-verplichting (Social Return On Investment).

Bij bedrijven - vanaf een bepaalde omvang - dient 5% van hun personeelsbestand te bestaan uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches van Philadelphia kunnen:

 • Clubleden ontzorgen met betrekking tot de intake van cliënt-medewerkers;
 • Clubleden ondersteunen in de omgang met en ondersteuning van cliënt-medewerkers;
 • Cliënt-medewerkers begeleiden tijdens hun werk.

Overige voordelen zijn:

 • Tijdens informele bijeenkomsten (netwerkborrels, partnerdagen) hebben clubleden de mogelijkheid te acquireren.
 • In het ledenoverzicht op onze Philadelphia Business Club webpagina kun je, indien je dat wilt, vermeld worden met jouw logo en een korte motivatietekst.
 • Clubleden kunnen zich profileren door middel van een naamsvermelding (logo) tijdens sportieve bijeenkomsten zoals Cabrio-dag in Vierhouten en het jaarlijkse voetbaltoernooi in Hierden.
 • Clubleden kunnen voor Partnerdagen gastheer of gastvrouw zijn, en daarmee hun netwerk vergroten.
 • Clubleden kunnen jaarlijks eenmalig gratis gebruik maken van een Philadelphia-zaal voor een bijeenkomst van hun eigen organisatie.
 • Medewerkers van clubleden ontvangen10% korting op artikelen in alle Philadelphia-winkels in het land.
 • Clubleden kunnen door cliënten gemaakte kunst lenen voor in hun eigen pand(en).
 • Als clublid financier je ‘Everyday heroes (power)certificaten.

Wat kost het?

Lid worden kan financieel, maar moet en hoeft niet, de goede relatie staat voorop. Bijdragen kan op veel verschillende manieren. Misschien dat je actief wilt zijn bij een van onze evenementen, of kun je een van onze cliënten een werkplek aanbieden binnen jouw organisatie. De mogelijkheden zijn divers. En wij stellen elke bijdrage zeer op prijs.

Wil je financieel bijdragen aan de evenementen die de Philadelphia Business Club organiseert dan kun je in onderstaande tabel lezen wat dat voor jouw organisatie betekent. De hoogte van het ledengeld is afhankelijk van de grootte van jouw organisatie. De bedragen in deze tabel zijn een richtlijn en niet bindend.

Organisatie type

Omvang

Eigen omzet

Kosten lidmaatschap

ZZP-er

Eenmans/vrouwszaak

€ 50.000 - € 200.000

€    500*

Micro MKB

Van 2 tot 10 personen

€ 200.000 - € 700.000

€ 1.250

Klein MKB

Van 10 tot 50 personen

€ 700.000 - € 12.000.000

€ 2.500

Middelgroot MKB

Van 50 tot 250 personen

€ 12.000.000 - € 40.000.000

€ 5.000

Grootbedrijf

Meer dan 250 personen

Meer dan € 40.000.000

€ 7.500


*/ Organisaties hebben de mogelijkheid om hun bijdrage (voor een deel) te doen in de vorm van een wederdienst(en). Dit kan door mee te doen aan één van de activiteiten zoals bijvoorbeeld voetbalteam coachen, cabrio rijden, spontane activiteiten, vrijwilligerswerk op locatie, of het vervullen van werkzaamheden met gesloten beurzen, etc.

Wat willen we bereiken?

 • We willen meer samen optrekken met onze partners/leveranciers.
 • We willen gezamenlijk grote projecten/(netwerk)bijeenkomsten/sportevenementen organiseren en financieren.​​​​​​​
 • Het ledengeld vanuit Philadelphia Business Club kunnen we inzetten voor Duurzaamheid projecten zoals de Workshops (onkosten Workshops), maar ook het voetbaltoernooi en Cabriodag kunnen gezamenlijk gefinancierd worden vanuit de Philadelphia Business Club ledengelden.
 • Ten slotte zal een deel worden vrijgemaakt om ook daadwerkelijk cliënten naar betaalde arbeid dan wel leer- werktrajecten te begeleiden.

Dit doen we met de financiële bijdragen

Met elkaar financieren/organiseren we...

...grote projecten/bijeenkomsten/sportevenementen.

...activiteiten voor cliënten van Philadelphia op het gebied van duurzaamheid.

...‘Everyday heroes (power)certificaten.

...projecten op het gebied van ‘duurzame zorg’, bijvoorbeeld de onkosten die we maken voor de  

   Workshops Duurzaamheid. Deze organiseren we voor al onze locaties.

...het voetbaltoernooi en Cabriodag.

...informele bijeenkomsten als netwerk- en partnerdagen.

 

Het ledengeld is niet bedoeld voor de bekostiging van de Philadelphia Business Club zelf. De Philadelphia Business Club wordt in een aparte Stichting opgenomen.

Zo halen we ‘met elkaar’ het beste uit onszelf.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Hieronder vind je de lidmaatschapsvoorwaarden van de Philadelphia Business Club.

 • Leden onderschrijven de visie van Philadelphia met betrekking tot ‘Duurzame zorg’. Deze is vastgelegd in de brochure Philadelphia’s duurzame business club.
 • Leden doneren in de vorm van een jaarlijks lidmaatschap en kunnen zo gebruik maken van alle genoemde voordelen.
 • Het lidmaatschap gaat in op 1 januari en geldt minimaal voor een periode van 12 maanden en voor de duur van onbepaalde tijd.
 • Opzegging kan gedurende een jaar uiterlijk vóór 1 oktober van enig jaar.
 • Opzegging kan alleen schriftelijk via een brief gericht aan Philadelphia, ten aanzien van Duurzaamheid, Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort.
 • Leden ontvangen na inschrijving jaarlijks, na 12 maanden, een factuur conform typering van de onderneming.
 • Genoemde bedragen zijn in euro´s en exclusief BTW.

Geschiedenis

Iedereen wil erbij horen en meedoen. Voor mensen met een beperking is dat niet anders. En Philadelphia moedigt elk initiatief aan om dat ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Philadelphia heeft immers ‘duurzame zorg’ als uitgangspunt voor haar meerjarenstrategie.

Duurzame zorg in samenwerking met onze partners past daarbij.

Door het beste uit elkaar te halen en de krachten te bundelen kunnen we meer bereiken. Zo kunnen we samen de zorg duurzamer maken!

Leden

Een aantal leden hebben zich reeds ingeschreven waaronder:

 1. Harting-Bank
 2. Ziggo-Vodafone
 3. Miele
 4. ICS
 5. Beelen
 6. EnergyCT
 7. Broekhuis Lease
 8. Constantis
 9. LMcc
 10. Raet
 11. Esenso

Aanmelden of meer informatie?

Wil je meer informatie over Philadelphia Business Club, neem dan contact op met team Duurzaamheid via duurzaamheid@philadelphia.nl.

Direct aanmelden voor de Philadelphia Business Club? Vul dan het inschrijfformulier in.

 

Philadelphia Business Club blijft zich ontwikkelen

Philadelphia Business Club is een club die zich nu en in de toekomst zal blijven ontwikkelen. Dit doen we samen met jou en iedereen die zich inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Groei mee en ervaar zelf wat Philadelphia Business Club voor je kan doen!

Lees meer over Duurzaamheid/MVO

Bijlagen

>> Flyer met alle informatie bij elkaar

>> Voorbeeldcontract met voorwaarden

>> Phila Duurzaam Krant 1

>> Phila Duurzaam Krant 2