Kwaliteit van leven

Om de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken is goede ondersteuning onmisbaar. Professionals van Philadelphia bieden palliatieve zorg. Meer weten?

Neem contact met ons op

Ondersteuning in de laatste levensfase

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die wij ondersteunen die ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. We vinden het belangrijk dat we de zorg in deze laatste levensfase goed organiseren. Zodat de mensen die wij ondersteunen zo lang als mogelijk kwaliteit van leven hebben. Palliatieve zorg richt zich daarmee op lichamelijke, psychische-sociale en spirituele aspecten die komen kijken bij de laatste levensfase.

Onze zorg richt zich op het voorkomen en verlichten van klachten. Dat betekent dat we inzetten op goede pijnbestrijding en zoveel mogelijk  verlichting van andere symptomen. We hebben kennis van de verschillende hulpmiddelen die we daarbij kunnen inzetten. Ook weten we hoe belangrijk het is om goed samen te werken met de verschillende zorgverleners die betrokken zijn. 

Aandacht voor communicatie

Aan het einde van een mensenleven is een waardig afscheid belangrijk. We hebben daarom niet alleen oog voor de mensen die wij ondersteunen maar ook voor de mensen die om hen heen staan. Zodat het afscheid met naasten prettig verloopt. 

Professionele palliatieve zorg

Bij Philadelphia werken consulenten Palliatieve Zorg. Deze consulenten zijn verpleegkundige op niveau 4 of 5 die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg. In Nederland bestaan 66 netwerken Palliatieve zorg. Waar mogelijk sluiten de consulenten van Philadelphia hierbij aan.

Onze consulenten ondersteunen en adviseren teams door het hele land bij het organiseren van de zorg in de laatste levensfase. 

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Componence Asset List

Vragen

Wie kan deelnemen aan het 'werkfit maken'-traject?

Als je een WIA-, Wajong, Ziektewetuitkering of uitkering via de gemeente krijgt dan kun je gebruikmaken van een traject met arbeidsgewenning als doel. Neem als je niet zeker weet of jij aan het traject kunt deelnemen gerust contact op met ons cliëntbureau. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden.


Zoek een locatie